Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 26/1/2011

Κατά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕΧΑ της Τετάρτης 26/1/2011, αναδείχθηκαν (με σειρά εκλογής)

 

Α) ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής

Μωραϊτάκης Αλέξανδρος  

Σίνος Αλέξανδρος

Πουλαρίκας Αλέξανδρος

Σαρρή Σταματίνα

Χριστόπουλος Παναγιώτης

Κυρίτσης Σπυρίδων

Σιαμαντάς Βασίλης

 

Β) ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι εξής

Σελάμης Γεώργιος

Λαζαρίδης Νικόλαος

Ντάουτς Ιωάννης

 

Γ) ως μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής οι εξής

Χαρατσής Ευάγγελος

Κουζέλης Σταύρος

Δημητρίου Γεώργιος

 

Δ) ως μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας (με αλφαβητική σειρά) οι εξής

Δεπόλας Λέων

Πορταλάκης Ζαχαρίας

Σταματόπουλος Αναστάσιος

Χαδέλλης Ηλίας

Χαλκιάδης Αθανάσιος