Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΣΜΕΧΑ

Τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες της 27/1/2014 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση στις 29/1/2014, και εξέλεξαν ομόφωνα τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

 

 

 

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ)

             ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

             ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ