Βασικά σημεία ομιλίας του Προέδρου του ΣΜΕΧΑ, Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 7/9/2011 και ώρα 14.30 για το σ.ν. «Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας & Εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων»

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση στον Σύνδεσμο μας και σε μένα να καταθέσουμε τις απόψεις μας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

 

Κατ’ αρχάς θέλω να τιμήσω τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο καθώς και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Παντελή Οικονόμου για την παρουσία τους σήμερα στην ακρόαση των φορέων. Τις προηγούμενες 15 φορές που έχω κληθεί σε ακρόαση δεν ήταν ποτέ παρών Υπουργός.

 

  • ΝΑΙ στο Σχέδιο Νόμου

Στο σχέδιο νόμου για τα ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων ο ΣΜΕΧΑ είναι θετικός. Λέμε ναι στον νόμο αλλά για να εξυγιανθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να πάρει μπροστά πριν ή τουλάχιστον ταυτόχρονα η οικονομία. Σε αντίθετη περίπτωση, το κούρεμα έως 21% που προβλέπεται στο παρόν PSI δεν θα είναι επαρκές και θα απαιτηθεί νέο βαθύτερο κούρεμα που θα σημαίνει νέα απώλεια κεφαλαίων των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων. Πάντως μια συζήτηση, εφόσον επέτρεπε ο χρόνος, για τις ανεκτές λειτουργίες των τραπεζών με καθιέρωση νόμων όπως στις ΗΠΑ η GLASS-STEAGALL ACT θα ήταν πολύ χρήσιμη.

 

Επίσης, αναγνωρίζοντας την άριστη τωρινή Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα προσέθετε χρησιμότητα η συζήτηση για τη βελτίωση του ρόλου της που τώρα είναι α) εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία, εποπτευόμενη ως εκ τούτου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, β) έχει μετόχους και πρέπει να  φροντίζει για την κερδοφορία της, από την οποία 35% αποδίδει στο Δημόσιο που πρέπει να ενδιαφέρεται για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των λειτουργιών της τόσο ως προς τον εποπτικό της ρόλο όσο και από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της  γ) είναι εποπτική αρχή, εποπτεύουσα τις τράπεζες ενώ έχει και εμπορικές δραστηριότητες, όπως treasury, διαχείριση, συνάλλαγμα και ανταγωνίζεται τις εμπορικές τράπεζες που εποπτεύει, δ) εκπρόσωποί της συμμετέχουν στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, ε) έχει την ευθύνη για τη σύγκρουση συμφερόντων σε όλο το χρηματοπιστωτικό χώρο.

 

Πέρα από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που λύνει τρέχοντα και επείγοντα εκκρεμή θέματα, πρέπει να κοιτάξουμε και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα. Οι δύο εποπτικές αρχές, Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιορίζονται καθαρά στον εποπτικό-ελεγκτικό τους ρόλο ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονομικών ασχολούνται με την ανάπτυξη του εμπορικού και μεταποιητικού χώρου αλλά όχι του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού. Θα πρέπει οι δύο εποπτικές αρχές να περιλάβουν στο ρόλο τους και αναπτυξιακή διάσταση ή να δημιουργηθεί Υπουργείο ή Υφυπουργείο ή έστω Γραμματεία Χρηματοοικονομικής Ανάπτυξης προκειμένου να επέλθει μεσοπρόθεσμα η ουσιαστική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα αφού η Ελλάδα στερούμενη πρώτων υλών και βιομηχανίας έχει μοναδική διέξοδο  τη δραστηριοποίηση στις υπηρεσίες γενικότερα και ειδικότερο τον χρηματοπιστωτικό χώρο .

 

  • Έργο από την Κυβέρνηση

Πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι ο άμεσος τερματισμός της ύφεσης, η περιστολή των δαπανών και της σπατάλης καθώς και η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος. Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και των αγορών προς τις ελληνικές τράπεζες πρέπει να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά της χώρας. Πρέπει άμεσα να πάρει μπροστά η ελληνική οικονομία. Πρώτα πρέπει η Κυβέρνηση να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και μετά οι τράπεζες με τα χρήματα της αύξησης είτε μέσω του ΤΧΣ είτε μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων να λάβουν αποφάσεις που θα βελτιώνουν τη ρευστότητα της αγοράς. Κανένας νόμος, καμιά κεφαλαιακή ενίσχυση δεν θα έχει μακροπρόθεσμη επιτυχία αν δεν τερματιστεί η βαθιά ύφεση που πλήττει το σύνολο των επιχειρήσεων και δημιουργεί νέες επισφάλειες, ανάγκη για νέα κουρέματα και περισσότερους ανέργους.

 

  • Τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες

Οι τράπεζες από την πλευρά τους πρέπει να πραγματοποιήσουν μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά που θα βρεθούν είτε από το ΤΧΣ είτε από ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια αλλά και να μπορέσουν να στηρίξουν την πραγματική οικονομία μέσω της χορήγησης δανείων. Σήμερα λόγω της ανακύκλωσης των ομολόγων ενέγραψαν σημαντικές ζημιές. Θα πρέπει οι αυξήσεις που θα κάνουν να τις ισχυροποιήσουν ώστε να αντέξουν ακόμα και στο απεχθές σενάριο του 50% haircut. Πιστεύουμε ότι μετά την μελέτη της Blackrock, που είναι ο αξιόπιστος τρίτος με αποδοχή από τις παγκόσμιες αγορές,  συνδυαστικά με τα υπόλοιπα η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών θα εκτοξευθεί θετικά και θα ανοίξει η διεθνής διατραπεζική αγορά για τις ελληνικές τράπεζες και η δυνατότητα ευχερούς δανεισμού από τις άλλες πηγές άντλησης κεφαλαίων των αγορών.

 

  • Άμεση βελτίωση της ρευστότητας

Η ρευστότητα της αγοράς με δάνεια τραπεζών προς επιχειρήσεις πρέπει να βελτιωθεί άμεσα και παράλληλα με τις προσπάθειες τερματισμού της ύφεσης. Αν αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία και αν η κυβέρνηση προχωρήσει με απόλυτη προσήλωση στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει τότε θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την Ελληνική Οικονομία και το νόμισμά της και θα επιστρέψουν και τα κεφάλαια που είχαν φύγει από τις τράπεζες, είτε για ασφάλεια είτε για ενδεχόμενη απομάκρυνση από το ευρώ. Παράλληλα θα μπορέσουν πιο εύκολα οι ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές με αξιοποίηση της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς που τώρα είναι κλειστή και να προβούν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με εισροή ξένων κεφαλαίων. Οι τράπεζες πρέπει να μπορέσουν να ασχοληθούν ξανά με τις βασικές τους δραστηριότητες.  

 

  • Χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ

Στην περίπτωση που κάποιες τράπεζες δεν μπορούν να αντλήσουν χρήματα από την αγορά θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και να κάνουν χρήση των κεφαλαίων που υπάρχουν εκεί και τώρα αδρανούν με μοναδικό σκοπό τη στήριξη των τραπεζών και με απώτερο στόχο να διοχετευθούν αυτά τα κεφάλαια προς την πραγματική οικονομία. Το πρόσφατο deal μεταξύ Alpha Bank και Eurobank έδειξε ότι οι δύο τράπεζες ήθελαν να αποφύγουν την κρατικοποίηση. Όμως η Εθνική Τράπεζα και οι άλλες τράπεζες, των οποίων τα διοικητικά συμβούλια διορίζονται από την κυβέρνηση δεν έχουν λόγο να μην κάνουν χρήση του ταμείου. Οφείλει η Εθνική όπως και οι άλλες  τράπεζες να εργαστούν για το καλό της ελληνικής οικονομίας. Τα χρήματα που αδρανούν τώρα στο ΤΧΣ θα πρέπει να διοχετευθούν άμεσα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Άλλωστε και το καλό των μετόχων των τραπεζών περνάει από τη βελτίωση της οικονομίας. Όταν μάλιστα εκδίδουν προνομιούχες μετοχές θα πρέπει να πληρώνουν τόκους και όχι όπως τώρα που με το νόμο Αλογοσκούφη το Δημόσιο πήρε προνομιούχες μετοχές με μηδενική απόδοση των χρημάτων που επένδυσε.

Υπάρχει επίσης διάσταση απόψεων αν οι μετοχές θα είναι κοινές ή προνομιούχες. Μια τρίτη λύση θα ήταν κατ’ αρχήν να εκδοθεί ένα ομολογιακό δάνειο υποχρεωτικά μετατρέψιμο σε μετοχές σε δύο ή τρία χρόνια και ετήσιο επιτόκιο 10%, όπως ακριβώς έγινε με τη συμμετοχή του fund Paramount του Κατάρ στη συγχώνευση Alpha – Eurobank. Έτσι θα δίνεται μια περίοδος χάριτος 2-3 ετών προκειμένου οι τράπεζες να προβούν σε αυτά που πρέπει να κάνουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι στο Μνημόνιο Νο 2 προβλέπονται οι κοινές μετοχές.  Αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη απουσίας κατάλληλα καταρτισμένου Ελληνικού διαπραγματευτικού επιτελείου και θα μπορούσε εύκολα να γίνει δεκτό από την Τρόικα, δεδομένου ότι η κρίση στις τράπεζες προηγήθηκε της κρίσης χρέους, ενώ οι προνομιούχες μετοχές δεν αποφέρουν σε περίπτωση ζημιών τόκο υπέρ του Δημοσίου ενώ το Δημόσιο, δηλαδή οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες  τον καταβάλλουν στην Τρόικα.

 

  • Στήριξη της πραγματικής οικονομίας χωρίς νέες επισφάλειες

Ο ΣΜΕΧΑ δεν είναι υπέρ της αύξησης της ρευστότητας μέσω ανεξέλεγκτης όπως πριν χορήγησης δανείων. Οι τράπεζες πρέπει να αποφύγουν νέες επισφάλειες και γι΄αυτό θα πρέπει να διοχετεύσουν τη ρευστότητα που θα αποκτήσουν σε επιχειρήσεις και κλάδους που έχουν μέλλον. Έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα τμήματα αναλύσεων να εντοπίσουν αυτούς τους κλάδους και τις επιχειρήσεις. Τους κλάδους και τις επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργούν εκάστοτε με το ανέβασμα της Οικονομίας υπεραξίες και νέες θέσεις εργασίας.

 

 

  • Θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, αδιαφάνειας και άνισων όρων ανταγωνισμού

 

Εκτός των παραπάνω μέτρων η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος δεν μπορεί να υπάρξει όταν διαιωνίζονται συγκρούσεις συμφερόντων, αδιαφάνεια και άνισοι όροι ανταγωνισμού, όπως, μεταξύ άλλων:

 

 

1. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Το κάθε πιστωτικό ίδρυμα εισφέρει ετησίως κεφάλαια στο ΤΕΚΕ για την αποζημίωση καταθετών και επενδυτών πελατών του σε περίπτωση χρεοκοπίας του. Με βάση τον ισχύοντα νόμο το 80% της εισφοράς του κάθε πιστωτικού ιδρύματος στο ΤΕΚΕ παραμένει κατατεθειμένο στο ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα και μόνο το 20% κατατίθεται σε ξεχωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας τράπεζας  το 80% της εισφοράς για την προστασία των καταθετών και επενδυτών έχει απολεσθεί. Εν αντιθέσει, οι ΧΑΕΠΕΥ-μέλη του Χ.Α., ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ και Πιστωτικά Ιδρύματα – μέλη του Χ.Α., που συμμετέχουν  στο Συνεγγυητικό – το έτερο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, καταβάλλουν εκ των προτέρων και εις ολόκληρον τις εισφορές τους.

Επιπλέον το ποσοστό των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ σε σχέση με τις συνολικές καταθέσεις – προς αποζημίωση μέχρι 100.000,00 ευρώ είναι εξαιρετικά μικρό.

Τα προηγουμένως αναφερθέντα δεν αμφισβητούν το γεγονός ότι τα κεφάλαια των καταθετών είναι εξασφαλισμένα 100% από την ΕΚΤ, την Τράπεζα της Ελλάδος  και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τα διαθέσιμα  30 δις.

 

2. Συναλλαγές Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί όπως το ΙΚΑ, κλπ., αναθέτουν  ως πάγια τακτική  τις συναλλαγές τους (αποκρατικοποιήσεις, συμβουλές, διαχείριση κεφαλαίων, αναδοχές, εκτελέσεις συναλλαγών στο Χ.Α.) σε 1-2 τραπεζικές ΕΠΕΥ, παρότι όλες οι ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ είναι αδειοδοτημένες να παρέχουν τις συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες,  έχουν τα εχέγγυα και εποπτεύονται από την ΕΚ, επιπλέον είναι 100% ελληνικές ενώ απασχολούν εργαζομένους, πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Θα πρέπει η διακριτική αυτή συμπεριφορά του Δημοσίου να σταματήσει και οι συναλλαγές αν μη τι άλλο να δίνονται αναλογικά και στις υπόλοιπες ΑΧΕΠΕΥ.

 

3. Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  καθορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού του ύψους του Συνεγγυητικού, του Συστήματος Αποζημίωσης Επενδυτών δηλαδή, καθώς και των εισφορών των μελών του. Αποφασίστηκε λοιπόν οι μικρές ΑΧΕΠΕΥ – μέλη του με μικρό όγκο χαρτοφυλακίων να πληρώνουν ως εισφορά το 2,7% του ύψους των χαρτοφυλακίων των πελατών τους ενώ οι τραπεζικές ΑΧΕΠΕΥ και τράπεζες- μέλη του το 1%. Η διάκριση αυτή εις βάρος των μικρών ιδιωτικών ΑΧΕΠΕΥ είναι απαράδεκτη και ο ΣΜΕΧΑ έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για το θέμα αυτό.

Υπογραμμίζεται ότι τα χρήματα και οι τίτλοι των πελατών φυλάσσονται χωριστά στις ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ, ενώ στις τράπεζες τα ρευστά χρησιμοποιούνται κατά τη βούληση της τράπεζας για οποιαδήποτε χρήση και οι τίτλοι, τουλάχιστον τα ομόλογα δεν είναι διαχωρισμένοι. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για όποιον έχει χρήματα και τίτλους σε τράπεζα είναι υπέρτεροι μιας ιδιωτικής ΑΧΕΠΕΥ.

 

4. Διατάξεις του σχεδίου νόμου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ΕΠΕΥ

Στο Κεφάλαιο Β του σχεδίου νόμου υπάρχουν διατάξεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης αυτών τόσο για τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και για τις ΕΠΕΥ. Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι οι ΕΠΕΥ δεν έχουν ούτε τον ίδιο βαθμό κινδύνου ούτε διαχειρίζονται χρήμα – ήτοι κεφάλαια πελατών ώστε να υφίστανται τις ίδιες πολύπλοκες υποχρεώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα ιδιαιτέρως μάλιστα όταν η αιτιολογική έκθεση της Οδηγίας αναφέρεται στον κίνδυνο που ενέχουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα και όχι οι επιχειρήσεις επενδύσεων στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τονίζουμε και από το βήμα αυτό ότι οι ΕΠΕΥ εφαρμόζουν αυστηρό διαχωρισμό των τίτλων και ρευστών κεφαλαίων των πελατών τους από τα ίδια κεφάλαια τους και μάλιστα σε λογαριασμούς που τηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ εκ του νόμου 3606/2007 και της MIFID απαγορεύεται να κάνουν χρήση των κεφαλαίων αυτών. Εν αντιθέσει τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν τους λογαριασμούς των πελατών τους εντός του πιστωτικού ιδρύματος και κάνουν χρήση των κεφαλαίων αυτών κατά το δοκούν.

Θα μπορούσε να επικαλεσθεί κανείς ότι πρόκειται για κοινοτική οδηγία (έστω ανόητη), που έτσι δυστυχώς πρέπει να εφαρμοσθεί. Όμως η κοινοτική οδηγία, τουλάχιστον κατά το στάδιο της διαμόρφωσής της, δεν πρέπει να θεωρείται ευαγγέλιο ή θέσφατον μη επιδεχόμενο καμίας αλλαγής, γιατί όλα τα κράτη-μέλη, με κατάλληλα καταρτισμένα επιτελεία στελεχών και συμβουλευόμενα τους φορείς της χώρας τους συμμετέχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις στα κοινοτικά όργανα (Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο) επιτυγχάνουν αλλαγές ή/και προσαρμογές προς όφελος των επιχειρήσεων  τους με την κατάλληλη επιχειρηματολογία που άφθονη υπάρχει σε αυτές τις διατάξεις. Είναι απορίας άξιον γιατί στις διαπραγματεύσεις που προηγήθηκαν της έκδοσης της Οδηγίας, η ελληνική πλευρά δεν έθεσε και αυτό το θέμα. Επειδή πολύ σύντομα επέρχεται αναθεώρηση της σχετικής Οδηγίας στις Βρυξέλλες, απαραίτητο είναι να υπάρξει διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς προκειμένου τα στελέχη που θα διαπραγματευθούν την Οδηγία να είναι σε θέση να εκφράσουν απόψεις και να μην αποδεχθούν ασυζητητί όσα προτείνονται από τους εκπροσώπους των άλλων κρατών-μελών που καλά κάνουν και κοιτάζουν τα συμφέροντά τους ή από την Επιτροπή.

 

5. Υπολογισμός δείκτη φερεγγυότητας των ελληνικών ΑΕΠΕΥ

Λόγω της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες έχασαν την  υψηλή βαθμολόγηση τους όσον αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα, ακολουθώντας την αντίστοιχη αξιολόγηση της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους. Οι ιδιωτικές ΕΠΕΥ είναι υποχρεωμένες να τηρούν τα κεφάλαια των πελατών τους και τα δικά τους σε λογαριασμούς τραπεζών με υψηλή αξιολόγηση και στην περίπτωση αυτή σταθμίζονται στο δείκτη φερεγγυότητας με συντελεστή 100%. Σε περίπτωση κατάθεσης   των χρημάτων αυτών σε πιστωτικά ιδρύματα με χαμηλή βαθμολόγηση, επιβάλλεται στάθμιση 50%. Έτσι οι ελληνικές ΕΠΕΥ που τηρούν τους λογαριασμούς των πελατών τους σε ελληνικές τράπεζες «τιμωρούνται» με χαμηλό δείκτη φερεγγυότητας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ίδιο βέβαια δεν ισχύει για τις τραπεζικές ΕΠΕΥ που εξαιρούνται του κανόνα αυτού και καταθέτουν εντός ομίλου με στάθμιση 100% αν και στις ίδιες τράπεζες με τις ιδιωτικές ΑΧΕΠΕΥ. Αν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να υπάρξει ιδιαίτερη μεταχείριση για τις ελληνικές τράπεζες την δύσκολη αυτή περίοδο, οι ΕΠΕΥ θα είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν τα χρήματα των πελατών τους σε ξένες τράπεζες!!!  Ας το γνωρίζουν οι αρμόδιοι.

 

6. Για να αντιληφθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων και της αδιαφάνειας στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο παρουσιάζουμε συνημμένα δύο επιστολές μας προς την ΤτΕ για το θέμα αυτό.

 

 

  • Ο ΣΧΕΧΑ στο εξωτερικό για εξεύρεση κεφαλαίων

Ο ΣΜΕΧΑ από την πρώτη μέρα που ξέσπασε η ελληνική κρίση δήλωσε «παρών» και έτοιμος να βοηθήσει, όπως πάντα πράττει, με συγκεκριμένες προτάσεις. Πρόσφατα έλαβε την απόφαση να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης-διαφήμισης των ευκαιριών που παρουσιάζει πλέον η χώρα στο εξωτερικό και στους ξένους θεσμικούς και ιδιώτες με τους οποίους τα μέλη του έχουν  συνεργασία. Μοναδικό στόχο αυτή η κίνηση έχει να έρθουν επενδυτικά κεφάλαια για κάθε αξιόλογη επενδυτική ευκαιρία που ανακύπτει στη χώρα και εμείς σα ΣΜΕΧΑ να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στον τερματισμό της κρίσης.

 

Σας καλούμε να βοηθήσετε ως Κυβέρνηση αλλά και ως Κόμματα της Αντιπολίτευσης κάνοντας αυτά που πρέπει.