Δελτίο Τύπου 8/12/2011: ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΜΕΧΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι ρυθμίσεις για την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και της έκδοσης του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης έχουν νομοθετηθεί ήδη από τον Μάιο του 2010 με τον Ν. 3888/2010. Παρά ταύτα δεν έχουμε όμως ακόμη δει την ουσιαστική κατάργηση του ΚΒΣ και την εφαρμογή Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης.

 

 

Ο ΣΜΕΧΑ πιστεύει ότι η κατάργηση του ΚΒΣ και η θέσπιση του Πιστοποιητικού Φορολογικής Συμμόρφωσης είναι δυο πολύ σημαντικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα προκειμένου να αποκατασταθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών-των επιχειρήσεων και του φορολογικού συστήματος.

 

Η μεγαλύτερη στρέβλωση που περιέχει ο ΚΒΣ είναι η δυνατότητα που δίνει στον ελεγκτή-εφοριακό να απορρίψει το σύνολο των βιβλίων της επιχείρησης ως μη ειλικρινή και ανακριβή και να υπολογίσει το φόρο για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο εξολογιστικά. Με τον τρόπο αυτό όμως επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες είναι εγκληματικά εξοντωτικές για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την χώρα. Αντί ο έλεγχος να προσδιορίζει το κέρδος που υποκρύπτεται από την ελεγχομένη επιχείρηση επιβάλλει την απόρριψη βιβλίων καθορίζοντας ένα φανταστικό ποσό κέρδους με κάποιους εξωπραγματικούς συντελεστές. Αυτό το σύστημα αποτελεί την βάση των εκβιασμών και της διαφθοράς,. Εάν ο έλεγχος εντοπίσει εικονικά τιμολόγια αυτά θα μπορούσαν να διαγράφονται από τα έξοδα, προσαυξημένα κατά κάποιο ποσοστό ως τιμωρία, εάν υπάρχει διαφορά στην αποθήκη ή στο στο ταμείο της ελεγχόμενης επιχείρησης θα μπορούσε το ποσό της διαφοράς προσαυξημένο να πηγαίνει να προσαυξάνει τα έσοδα της επιχείρησης. Πρέπει να τεθεί ένα τέλος στην απόρριψη βιβλίων στο σύνολο τους, στα τερατώδη μη αναλογικά με το μέγεθος της παράβασης και της επιχείρησης πρόστιμα τα οποία ουδέποτε πληρώνονται καθώς αφορούν υπέρογκα ποσά -λόγω ΚΒΣ- και σκοπό τους έχουν την εξόντωση της επιχείρησης ή την συναλλαγή με τον εφοριακό.

 

Ο ΣΜΕΧΑ ζητά από την κυβέρνηση με άμεση ρυθμιστική και νομοθετική πρωτοβουλία:

 

α) Την ουσιαστική κατάργηση της απόρριψης των βιβλίων και του εξωλογιστικού

προσδιορισμού των κερδών.

β) Την εκλογίκευση των προστίμων έτσι ώστε αυτά να είναι αναλογικά με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

γ) Άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής συμμόρφωσης οι οποίες έχουν νομοθετηθεί άλλα ουσιαστικά δεν εφαρμόζονται