Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών

Από το 1988 Εκπροσωπεί, Αναπτύσσει, Συνεργάζεται

Στόχος

Ο “Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών” είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλη του οποίου δύνανται να είναι όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες, οι οποίες είναι και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων.

Καταστατικό

Κωδικοποιημένο καταστατικό του σωματείου “Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών” όπως διαμορφώθηκε μετά τις επελθούσες κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 24/11/97 τροποποιήσεις των άρθρων του

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

30+

Χρόνια λειτουργίας

Άμεση

Διαθεσιμότητα & Υποστήριξη