Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, στο Euro2day στις 14/11/2016

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ στο Euro2day στις 14/11/2016