Δελτίο Τύπου 20/1/2023

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2023

Τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης της 20ης Ιανουαρίου 2023, συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση και εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ:
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΙΑΝΟ ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΕΠΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΕΛΗ:
ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ