Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 4/11/2015

Ο ΣΜΕΧΑ παρέθεσε σήμερα 4 Νοεμβρίου 2015 συνέντευξη τύπου στο σύνολο της δημοσιογραφικής κοινότητας που παρακολουθεί την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Στη παρουσίαση αυτή ο ΣΜΕΧΑ ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις του όσον αφορά τις άμεσες αρνητικές επιπτώσεις από τους κεφαλαιακούς περιορισμούς στην εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αλλά και τις έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην εξασθένηση της δυναμικής που μπορεί να προσδώσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική κεφαλαιαγορά ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων ιδιαίτερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όπως αναλυτικά παρουσιάσθηκε στους εκπροσώπους τύπου, καθόλο το διάστημα των κεφαλαιακών περιορισμών, κατεγράφη σημαντική μείωση άνω του 50% του μέσου όρου των ημερήσιων συναλλαγών, συνοδευόμενη από μείωση κατά 50% του μέσου όρου ημερησίων ενεργών μερίδων, ενώ η κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς εμφάνισε πτώση κατά 25% περίπου. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μειωθούν και τα φορολογικά έσοδα του κράτους καθόσον ο φόρος επί των πωλήσεων λόγω της πτώσης του τζίρου παρουσίασε σημαντική μείωση. Το αποκορύφωμα των αρνητικών επιπτώσεων των κεφαλαιακών περιορισμών ήταν η υποβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας από τον οίκο FTSE τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο ΣΜΕΧΑ όταν ανεστάλη η λειτουργία του Χρηματιστηρίου στις 29/6/2015 λόγω των κεφαλαιακών περιορισμών, τάχθηκε επισήμως υπέρ της άποψης ότι θα έπρεπε το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει η επαναλειτουργία του, αλλά με τη συμμετοχή χωρίς περιορισμούς όλων των επενδυτών, ημεδαπών και αλλοδαπών.

Ήδη έχουμε διανύσει 13 εβδομάδες μετά την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου και συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ημεδαπών ιδιωτών από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθόσον δεν επιτρέπεται η χρήση των καταθετικών υπολοίπων τους που υπήρχαν πριν από την επιβολή των κυρώσεων.

Ένα χρηματιστήριο που λειτουργεί υπό τέτοιους περιορισμούς είναι μοιραίο να χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις στον μηχανισμό προσφοράς και ζήτησης με σημαντικές επιπτώσεις στην ορθή αποτίμηση και κεφαλαιοποίηση του και εν τέλει στην αξιοπιστία του. Επίσης δεν μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του ως μοναδικό πλέον εργαλείο ανάπτυξης και χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας.

Οφείλουμε να παρατηρήσουμε πως σε όλο αυτό το τρίμηνο διάστημα ισχύος των περιορισμών για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, οι εκροές από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λόγω χρηματιστηριακών συναλλαγών ήταν ελάχιστες, άρα δεν δικαιολογείται με βάση τα στατιστικά στοιχεία και την εμπειρία από τους 3 μήνες επαναλειτουργίας του Χρηματιστηρίου, η συνέχιση των περιορισμών για τους ιδιώτες Έλληνες επενδυτές.

Ο ΣΜΕΧΑ όλο το προηγούμενο διάστημα προέβη σε συνεχείς επικοινωνίες και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς για να παρουσιάσει τις πάγιες θέσεις του όσον αφορά την ‘απελευθέρωση’ των Ελλήνων επενδυτών από τους τραπεζικούς περιορισμούς.

Εκτός μάλιστα από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα, ο ΣΜΕΧΑ επικοινώνησε και με την ΕΚΤ για το ίδιο θέμα.

Δυστυχώς μέχρι και σήμερα συνεχίζονται να υφίστανται οι προαναφερόμενοι περιορισμοί, παρόλο που όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν τοποθετηθεί υπέρ της κατάργησης τους.

Καθόσον η ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών έχει δρομολογηθεί και σχεδιασθεί να υλοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο, εκτιμούμε ότι η περίοδος αυτή είναι η πλέον κατάλληλη για την κατάργηση των περιορισμών όσον αφορά τους Έλληνες επενδυτές. Οι επιπτώσεις από την κατάργηση των περιορισμών θα είναι θετικές τόσο στις προσπάθειες των τραπεζών για την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την πρωτογενή διάθεση των μετοχών τους, αλλά και στη διαπραγμάτευση τους στο Χρηματιστήριο.

ΚΑΛΟΎΜΕ λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο όπως λάβει υπόψη του τρέχουσες εξελίξεις και αναλάβει πρωτοβουλίες προς την ΕΚΤ και την ΤτΕ, για να επαναληφθούν οι συζητήσεις με στόχο να καταλήξουν ΠΛΕΟΝ στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ήτοι την κατάργηση των κεφαλαιακών περιορισμών για συναλλαγές στο ελληνικό Χρηματιστήριο.

Καθόσον όλοι οι συμμετέχοντες στη λειτουργία ή εποπτεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς συμφωνούν με την πρόταση αυτή, θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει υπόψη του τις κοινές θέσεις των φορέων και προχωρήσει τις ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του όλου εγχειρήματος.