Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 9/2/2016

Η χθεσινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών πρόσθεσε μια ακόμα αρνητική εικόνα στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και των τιμών των μετοχών από τις αρχές του 2016 και αποτέλεσε το κεντρικό θέμα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

Η πτώση των τιμών του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου έχει ξεπεράσει το 25% από τις αρχές του 2016. Πολύ μεγαλύτερη είναι η πτώση των τιμών των μετοχών των 4 συστημικών τραπεζών, η οποία κυμαίνεται από -45% έως -67% σε σχέση με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου τους που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο, μέρος των οποίων καλύφθηκε από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Επισημαίνεται ότι σε επίπεδο υπολογισμού των βασικών δεικτών του ΧΑ (Γενικός και FTSE25), οι 4 συστημικές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, η οποία κυμαίνεται από 21% έως και 25%.

Προφανώς η αγορά του ΧΑ εντάσσεται και επηρεάζεται από την πορεία και εξελίξεις του διεθνούς χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, η συνεχιζόμενη όμως καθοδική πορεία των ελληνικών χρηματιστηριακών δεικτών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αποκλειστικά από την πορεία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών χρηματιστηρίων.

Η αγορά μας άλλωστε δεν χαρακτηρίζεται μόνο από συνεχιζόμενη πτώση των τιμών, η οποία λαμβάνει ενίοτε και χαρακτήρα ακραίων επενδυτικών συμπεριφορών όπως η χθεσινή ημέρα, αλλά και από συνεχή συρρίκνωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθόσον τόσο ο ημερήσιος τζίρος όσο και ο αριθμός των συμμετεχόντων επενδυτών παρουσιάζει συνεχή μείωση.

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η πορεία των τιμών στο Χρηματιστήριου αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των μεγεθών της οικονομίας. Είναι επίσης αποδεκτό ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η κεφαλαιαγορά επηρεάζεται -θετικά ή αρνητικά – από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές μας όσον αφορά την υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων.

Η αβεβαιότητα που επανήλθε για μία ακόμα φορά τα τελευταία χρόνια, σχετικά με το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην αρνητική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ο ΣΜΕΧΑ ως το παλαιότερο και κοινώς αναγνωρισμένο ανεξάρτητο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των επαγγελματιών – εταιριών και στελεχών- που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία που θα έχει για την πορεία της αγοράς ή όσο πιο σύντομα ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης.

Το Χρηματιστήριο ως ο πλέον διάφανος και αξιόπιστος μηχανισμός αποτύπωσης των τάσεων και προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, θα αξιολογήσει αναλόγως αυτό το γεγονός και προφανώς η εικόνα που θα αναδείξει θα έχει τις ανάλογες επιπτώσεις και στην πραγματική οικονομία.