Ημερήσιο Δελτίο Οικονομικού Τύπου 13/11/2015

Δεν υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα, λόγω της απεργίας των ΜΜΕ στις 12/11/2015.