Ημερήσιο Δελτίο Οικονομικού Τύπου 3/12/2015

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της χθεσινής απέργιας των δημοσιογράφων, δεν υπάρχουν δημοσιεύματα.