Ημερήσιο Δελτίο Οικονομικού Τύπου 3/12/2016

Μέρος 1ο          Μέρος 2ο         Μέρος 3ο           Μέρος 4ο