• 1st slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 4th slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αναθεώρηση της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 8/4/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την αναθέωρηση  της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης