• 3rd slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Ο κ. Λέων Δεπόλας Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας

on . Posted in Δελτία Τύπου

Χθες, 2 Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ Δεπόλας Λέων, Πορταλάκης Ζαχαρίας, Σταματόπουλος Τάσος, Χαδέλλης Ηλίας, Χαλκιάδης Αθανάσιος που εξελέγησαν στην Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ την 26/01/2011, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Τα μέλη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου τον κ. Ηλία Χαδέλλη, Επίτιμο Πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμώς τα μέλη παρακάλεσε για την μη εκλογή του για προσωπικούς λόγους και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Λέοντα Δεπόλα. Ακολούθως τα μέλη ομόφωνα εξέλεξαν τον κ. Λέοντα Δεπόλα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης