• 1st slide
  • 5th slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Οδηγός Επενδυτών MIFID

on .

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε το Μάιο 2008 Οδηγό για τους επενδυτές  που επεξηγεί τις βασικές αρχές του νέου θεσμικού πλαισίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον ν. 3606/2007, ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία MIFID. 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ: Οδηγός Επενδυτών

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης