• 4th slide
  • 1st slide
  • 5th slide
  • 2nd slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

on . Posted in Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Απόφαση ΕΚ 7/544/18.3.2010: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή» (ΦΕΚ Β/719/26.5.2010)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης