• 5th slide
  • 4th slide
  • 2nd slide
  • 1st slide
  • 3rd slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3842/2010 "Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις".

on . Posted in Νόμοι

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης