• 3rd slide
  • 4th slide
  • 5th slide
  • 2nd slide
  • 1st slide
" Δύναμή μας οι επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ν. 3606/2007 "Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και άλλες διατάξεις"

on . Posted in Νόμοι

Με τον N. 3606/2007 "Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Αλλες Διατάξεις" ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MIFID)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης