• 4th slide
  • 2nd slide
  • 3rd slide
  • 1st slide
  • 5th slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

Γενικά για τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών

on .

Ιστορικό και Σκοπός, σελίδα 1

Ο  "Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών" είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μέλη του οποίου δύνανται να είναι όλες οι χρηματιστηριακές εταιρίες και τράπεζες, οι οποίες είναι και μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων.

 

Ο  "Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών» ιδρύθηκε το 1988 με 23 ιδρυτικά μέλη και συμπεριέλαβε στους κόλπους του όλους τους χρηματιστές της εποχής εκείνης.

 

Γενικοί Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

  • Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των μελών του, προς όφελος της Κεφαλαιαγοράς.
  • Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τα μέλη των Χρηματιστηρίων Αθηνών, που συμβάλλει στην ανάπτυξή τους και που ανταποκρίνεται σε επιμέρους λειτουργίες τους.
  • Η προβολή του χρηματιστηριακού θεσμού, για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του σε μία ελεύθερη και αναπτυσσόμενη κοινωνία.

 

Στόχος και έργο του Συνδέσμου είναι να δρα συμβουλευτικά προς τις αρχές και παράλληλα με τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους οργανισμούς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και να μεταφέρει στα Εποπτικά Οργανα της Κεφαλαιαγοράς (ΥΠΕΘΟ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), τις απόψεις και τους προβληματισμούς των ανθρώπων που δρουν στην χρηματιστηριακή αγορά και εφαρμόζουν τα νομοθετήματα και τις αποφάσεις των παραπάνω οργάνων στην πράξη και επομένως έχουν άμεση γνώση των επιπτώσεων αλλά και των προβλημάτων που δημιουργούν.

Τα τελευταία χρόνια η συνεισφορά του ΣΜΕΧΑ με βάση τα παραπάνω υπήρξε σημαντική στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και συμμετέχει ουσιαστικά στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με υπομνήματα και παραστάσεις προς τα όργανα  της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ πρωτοστατεί σε μια προσπάθεια για ουσιαστική προσέγγιση των ομοειδών Συνδέσμων  που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ώστε να ανταλλάσσονται απόψεις για θέματα που αφορούν από κοινού τα μέλη των Χρηματιστηρίων και να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση αυτών, όποτε αυτό καθίσταται εφικτό.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης