Μύθοι και αλήθειες για τα Managed Futures

Άρθρο του κ. Κώστα Χριστόπουλου, πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου σε κινητές αξίες και παράγωγα και του κ. Σωτήρη Παπαοικονόμου, πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου σε κινητές αξίες και παράγωγα και πιστοποιημένου διαπραγματευτή αξιών και παραγώγων στην NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Χρηματιστήριο, στις 16/8/2010.