Δελτίο Τύπου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ 4/2/2010

Ο  πρόεδρος της Nuntius κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης και τα στελέχη της εταιρίας στα πλαίσια  του προγράμματος Επιμόρφωσης του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα δώσουν διαλέξεις  σε ενδιαφερόμενους επενδυτές με θέμα:  “Σύγχρονες Χρηματιστηριακές Γνώσεις”

                                

Οι διαλέξεις θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα και θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη  από 18 Φεβρουαρίου ώρες  19:15 έως 20:45:

  • Απαραίτητες Γνώσεις για Επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(Διάρκεια: 4 εβδομάδες)

  • Συντηρητικές Χρήσεις Options για πρόσθετη αύξηση της απόδοσης και Αντιστάθμισης κινδύνων. (Διάρκεια: 3 εβδομάδες)
  • Αγορές και Πωλήσεις Νομισμάτων, Χρυσού, Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης. (Διάρκεια: 1 εβδομάδα)
  • Τεχνική Ανάλυση για την Πρόβλεψη Χρηματιστηριακών τιμών.

(Διάρκεια 4 εβδομάδες)

 

Πληροφορίες και Εγγραφές Γραμματεία Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων (ΠΕΕ), κτίριο ΚΑΠΠΣ 1ος  όροφος. Στ. Δέλτα 15, Π. Ψυχικό 154 52,

Τηλ.: 210 6748160, 210 6748153, 210 6798191, fax: 210 6776807