Πώς να πετύχουμε περισσότερα στο PSI

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. Συνεγγυητικού, Πιστοποιημένου Αναλυτή & Συμβούλου Διεθνών και Ελληνικών Αγορών που δημοσιεύθηκε στο euro2day 24/1/2012.

 

 

Υπάρχει μία αισιοδοξία για θετική κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το PSI και η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά αυτό ακριβώς προεξοφλεί με την ανοδική της αντίδραση.

Βλέπω, όμως, δυστυχώς πως στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν, εκτός από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό οικονομικών και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, μόλις δύο πρόσωπα εκ των οποίων μόνο το ένα είναι άριστα καταρτισμένο και γνωρίζει σε βάθος το αντικείμενο.
 
Το άλλο είναι μεν εξαίρετος καθηγητής, αλλά δεν ασχολείται επαγγελματικά με το αντικείμενο του treasury. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι εξαιρετικός ως καθηγητής και ως επιστήμονας, αλλά δεν έχει εξειδίκευση σε θέματα treasury.

Η εξειδίκευση δεν αποκτάται με διάβασμα, κατά την ταπεινή μου άποψη. Η εξειδίκευση απαιτεί πολύχρονη απασχόληση, προκειμένου να αποκτηθεί πείρα, γιατί πάντα αναφύονται λεπτομέρειες και θέματα τα οποία δεν περιγράφονται στα βιβλία.

Αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, τότε οι καθηγητές θα ήταν πάνσοφοι και θα μπορούσαν να αναλάβουν εκείνοι επικεφαλής τμημάτων treasury, που σημειωτέον είναι μια ειδίκευση που αμείβεται και ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Το να είσαι λοιπόν καθηγητής δεν σημαίνει ότι είσαι καθηγητής επί παντός οικονομικού επιστητού. 
Όπως συμβαίνει και στις άλλες επιστήμες, π.χ. στη νομική, ιατρική κ.τ.λ., κάθε επιστήμη απαιτεί εξειδίκευση σε ένα επιμέρους αντικείμενο.

Σε όλες τις τράπεζες και στις χρηματιστηριακές εταιρίες υπάρχει ένα τμήμα που καλείται treasury (τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων). Το τμήμα αυτό ασχολείται με αγοραπωλησία ξένου συναλλάγματος και με επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αν μεν το τμήμα αυτό είναι μεγάλο, ο διευθυντής του treasury γνωρίζει τη δουλειά και οι dealers γνωρίζουν ένα μικρό τμήμα της δουλειάς, διότι ο καθένας ασχολείται με το επιμέρους εξειδικευμένο προϊόν. Όταν δε το τμήμα είναι μικρό, ο κάθε dealer ασχολείται με περισσότερα του ενός εξειδικευμένα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ο επικεφαλής του treasury γνωρίζει όλη τη δουλειά.

Οι γνώσεις treasury είναι εξειδικευμένες γνώσεις για την αγορά ομολόγων και νομισμάτων καθώς επίσης και η γνώση μακροοικονομικών, νομισματικών θεμάτων, λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών, η παρακολούθηση των δεικτών χωρών που ενδιαφέρουν.

Αυτές οι γνώσεις αποκτώνται στην πράξη και δεν τις συναντάς στους καθηγητές μακροοικονομίας και γεωργικής πολιτικής, για παράδειγμα. Στην Ελλάδα, χάρη στον διεθνή προσανατολισμό που προσφέρουν οι ναυτιλιακές εταιρίες, έχουμε κατά καιρούς πρόσωπα με εξαιρετικές γνώσεις treasury.

Τέτοιος είναι ο ένας εκ των δύο Ελλήνων που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, ο οποίος διαθέτει προϋπηρεσία σε μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού και του εσωτερικού.

Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, όπως είπε ο Τσαρούχης. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη διαπραγμάτευση του PSI, αλλά και με τηλεοπτικές εκπομπές, στις οποίες καλούνται καθηγητές να συζητήσουν για θέματα τα οποία δεν γνωρίζουν από εργασιακή πείρα ή έστω επιστημονική εξειδίκευση. Προς τιμήν του, σε ανοιχτή τηλεοπτική εκπομπή, κάποιος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά είπε ότι «θέματα σαν και αυτά αντιμετωπίζουν για πρώτη φορά».

Όπως είναι προφανές, ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα μόνο στην ομάδα διαπραγμάτευσης (συν τον πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης) δεν είναι αρκετό, γιατί χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων, που δεν μπορεί κάποιος να κάνει με τον εαυτό του.

Όπως στην περίπτωση κάποιου ασθενούς χρειάζεται ιατρικό συμβούλιο, ή σε μια δικαστική υπόθεση απαιτείται ανταλλαγή απόψεων, έτσι αντίστοιχα απαιτείται και στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης ανταλλαγή απόψεων.

Κακώς, λοιπόν, συμμετέχει ένας μόνο ειδικός αντί για μία ομάδα ειδικών. Γνωρίζω πολλά εξαιρετικά στελέχη του τμήματος treasury τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιριών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις και να βοηθήσουν την ελληνική διαπραγμάτευση.

Αποτελεί περιφρόνηση στις ικανότητες και στον πατριωτισμό αυτών των ανθρώπων και τουλάχιστον λανθασμένη κυβερνητική επιλογή η μη πρόσκληση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ευχαρίστως θα προσέφεραν την τεχνογνωσία τους στη χώρα προκειμένου να πετύχει μία καλύτερη συμφωνία.

Θεωρώ πως η κυβέρνηση, επειδή η κρίση που περνάει η χώρα είναι πρωτοφανής και επικίνδυνη για τα οικονομικά των πολιτών αυτής της χώρας, πρέπει να εκμεταλλευτεί επιτέλους τους ανθρώπους του χρηματοοικονομικού κλάδου, που γνωρίζουν σε λεπτομέρειες από σπουδές και εργασία αυτά τα θέματα. Μόνο θετικά αποτελέσματα θα υπάρξουν από μία τέτοια πρόσκληση. 

blog: alexandrosmoraitakis.blogspot.com

email: am@ nuntius.gr