Εσωτερικός Δανεισμός “εδώ και τώρα”

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Σίνου, Γενικού Γραμματέα του ΣΜΕΧΑ και Διευθύνοντος Συμβούλου της Solidus ΑΕΠΕΥ που δημοσιεύθηκε στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ στις 23/1/2010

  

 

O “δημοσιονομικός εκτροχιασμός”, και το εκρηκτικό μείγμα ελλειμμάτων και χρέους σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αγορές έχουν πλέον εντοπίσει το πρόβλημα και αντιδρούν άμεσα, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας για την αγορά ελληνικών κρατικών τίτλων και την λειτουργία του κράτους γενικότερα.

Η αντιστροφή αυτής της τάσης, και η συνεπακόλουθη μείωση του γνωστού spread, μπορεί να επιτευχθεί όταν οι διεθνείς αγορές, αλλά και η Κομισιόν, πειστούν ότι το “νοικοκύρεμα” των δημόσιων οικονομικών και έχει δρομολογηθεί αμετάκλητα με συγκεκριμένα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα η επαναφορά της χώρας στη δημοσιονομική πειθαρχία. Μέχρι τότε, το ελληνικό κράτος θα πρέπει να μπορέσει να εξασφαλίζει χρηματοδότηση τόσο για να μπορέσει να καλύψει την εξυπηρέτηση του χρέους όσο και τα ελλείμματα του.

Μόνη λύση αυτή τη στιγμή είναι η έκδοση κρατικών τίτλων που θα απευθύνονται, στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό, δεδομένου του μεγάλου όγκου των ιδιωτικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. Η λύση αυτή έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο συγκριτικά με το κόστος του δανεισμού από τους θεσμικούς επενδυτές και τις διεθνείς αγορές. Η έκδοση κρατικών τίτλων που θα απευθύνονται στο ευρύ εγχώριο αποταμιευτικό κοινό θα αποδειχτεί επωφελής τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιώτες.

Το μεν Δημόσιο θα αξιοποιήσει μια δεξαμενή δυνητικών δανειακών κεφαλαίων με χαμηλότερο (σε σχέση με τις διεθνείς αγορές) κόστος, οι δε ιδιώτες θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα τοποθέτησης μέρους των αποταμιεύσεών τους σε τοποθέτηση με απόδοση υψηλότερη εκείνης που έχουν ακόμα και οι προθεσμιακές καταθέσεις στις τράπεζες.

Για τον σκοπό αυτό, το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει ‘εδώ και τώρα’ να εκδώσει έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, με διάρκεια έως τρία έτη με μικρή ονομαστική αξία όχι μεγαλύτερη των 10.000 ευρώ, διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα οποία θα φυλάσσονται στο σύστημα άυλων τίτλων του Χ.Α. και θα διατίθενται στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή.

Αυτός ο προτεινόμενος τρόπος εσωτερικού δανεισμού, θα είναι επωφελής τόσο για το Ελληνικό Δημόσιο όσο και για τους ιδιώτες αποταμιευτές, και με τον κατάλληλο σχεδιασμό και marketing, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό “μαξιλάρι” στο διάστημα που απομένει μέχρι την οριστική ομαλοποίηση των δημοσίων οικονομικών. Με τον εναλλακτικό αυτό τρόπο χρηματοδότησης το ελληνικό κράτος αποκτά επίσης έμμεσα και τη δυνατότητα να ασκεί μια “πολιτική επιτοκίων”, υπό την προϋπόθεση ότι δρομολογεί μια αξιόπιστη διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης.