“Η πολιτική ανοησία έχει τα όρια της” Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 5/3/2012

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν την επιβολή του φόρου υπεραξίας για τα κέρδη από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και για την φορολόγηση των μερισμάτων με την ένταξή τους στο εισόδημα των φυσικών προσώπων, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 

  • Η αυτοτελής φορολογική αντιμετώπιση των μερισμάτων των επιχειρήσεων αποτελεί πολιτική που ισχύει εδώ και δεκαετίες στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Με την κατάργηση της αυτοτελούς φορολογίας και την ταυτόχρονη υπαγωγή των μερισμάτων σε επιπλέον φόρο διανομής 25% μόνο για φορολογικό εισόδημα των φυσικών προσώπων, ουσιαστικά αυξάνεται (και όχι για τους ξένους μετόχους) ο φορολογικός συντελεστής μόνο για τους Έλληνές μετόχους κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.  Το μέτρο αυτό κατά την γνώμη μας έχει λειτουργήσει αντιαναπτυξιακά και έχει φέρει ως αποτέλεσμα την μετακίνηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μεγάλων κυρίως επιχειρήσεων προς τις γειτονικές χώρες μέλη της Ε.Ε., στις οποίες επικρατεί ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς.

 

  • Το μέτρο της επιβολής φόρου υπεραξίας για τα κέρδη από μετοχές, πέραν από την προβληματικότητα πρακτικής εφαρμογής του θα έχει και αυτό ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις περαιτέρω στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς θα υπάρξει περαιτέρω διαρροή κεφαλαίων προς το εξωτερικό και κυρίως προς τα ξένα private banking και θα έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επίσης θα έχει αρνητική επίπτωση στον όγκο συναλλαγών του Χ.Α., καθώς σημαντικό μέρος αυτού θα οδηγηθεί σε πλατφόρμες εκτός Χ.Α.. Είναι αντιφατικό να εξαλείφεται ο φόρος επί των πωλήσεων μετοχών στο Χ.Α. 0, 20% (που αποδίδει  έσοδα στο Δημόσιο) μόνο και μόνο για να ανταγωνισθεί επιτυχώς η ΕΧΑΕ (που κατά πλειοψηφία έχει ξένους μετόχους) τις ξένες πλατφόρμες, ενώ ταυτόχρονα να επιδοτούνται οι ξένες πλατφόρμες από την επιβολή φόρου υπεραξίας που προφανώς θα καταβάλλουν μόνο οι Έλληνες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται στο Χ.Α..

 

  • Και οι δύο αυτοί νέοι φόροι είναι κοινωνικά άδικοι καθώς απευθύνονται στην πράξη μόνο προς τους μικροεπενδυτές. Οι μεγάλοι ιδιώτες επενδυτές στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο ανήκει και η Ελληνική Οικονομία, έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν επενδυτικά σχήματα σε χώρες του εξωτερικού και να αποφεύγουν όλες τις παραπάνω επιβαρύνσεις.  Οι πολιτικοί που εκούσια ή ακούσια αγνοούν αυτά τα γεγονότα πρέπει να γνωρίζουν ότι ενεργούν αντεθνικά σε βάρος της Εθνικής μας Οικονομίας. Η πολιτική ανοησία έχει τα όρια της.

 

  • Τα μέλη του ΣΜΕΧΑ που έχουμε 100% Έλληνες μετόχους, την κατάλληλη τεχνογνωσία, ουσιαστική ανεξαρτησία γνώμης και αποκλειστικό κίνητρο και φιλοδοξία προσφοράς στην Ελληνική Οικονομία και στους πολίτες της χώρας, ζητάμε άμεσο διάλογο για να προτείνουμε πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα αναπτυξιακά μέτρα υπέρ της δίκαιης αξιοποίησης των ελληνικών κεφαλαίων (που τώρα τα περισσότερα εξ αυτών παράγουν έσοδα υπέρ ξένων οικονομιών) προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, των ελληνικών Δημοσίων Εσόδων, της εγχώριας απασχόλησης και της επιτέλους επίτευξης του στόχου να γίνει η Ελλάδα Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο.