Έτος “crash test” για τις Τράπεζες

Άρθρο του κ. Νίκου Χρυσοχοϊδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ, που δημοσιεύθηκε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, 27/2/2010.