“Αγκάθι” το ενεργειακό κόστος

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου της NUNTIUS ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ & Μέλους Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ στην εφημερίδα REAL NEWS στις 29/9/2013