Εκστρατεία ενημέρωσης από τον ΣΜΕΧΑ για Real Time παρακολούθηση χαρτοφυλακίου

Όλα τα μέλη του ΣΜΕΧΑ, σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ, δίνουν τη δυνατότητα στους επενδυτές  να ενημερώνονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους

 

Ο ΣΜΕΧΑ, πιστός στη δέσμευσή του να προασπίσει τα συμφέροντα του Έλληνα επενδυτή, οργανώνει και υλοποιεί μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των επενδυτών για τις δυνατότητες που έχουν για ζωντανή ενημέρωση σχετικά με το χαρτοφυλάκιό τους.

 

 

Συγκεκριμένα, όλοι οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά και ζωντανά μέσω της ΕΧΑΕ για την κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους. Με μια απλή αίτηση που μπορεί να βρει κανείς ηλεκτρονικά τόσο στην ιστοσελίδα του ΣΜΕΧΑ όσο και σε όλες τις χρηματιστηριακές μέλη του ΣΜΕΧΑ αλλά και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ, μπορούν οι επενδυτές να αποκτήσουν από την ΕΧΑΕ κωδικούς πρόσβασης στο χαρτοφυλάκιό τους. Ακόμα και εάν τηρείται χαρτοφυλάκιο σε παραπάνω από μια χρηματιστηριακές εταιρείες, μέσω της ΕΧΑΕ δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν οι επενδυτές ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους σε πραγματικό χρόνο.

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ΕΧΑΕ περιλαμβάνουν τίτλους, μετοχές, ομόλογα και παράγωγα, καθώς όλα αυτά φυλάσσονται στο ΣΑΤ  με το όνομα του τελικού επενδυτή. Δεν παρέχονται πληροφορίες από το σύστημα για τα ομόλογα που αγοράζονται στο όνομα των τραπεζών και στα οποία μπορεί να συμμετέχουν οι επενδυτές.

 

Ο Αλέξανδρος Μωραϊτάκης, πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ δήλωσε σχετικά: « Πιστοί στη δέσμευσή μας να σταθούμε στο πλάι του Έλληνα επενδυτή, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να ενημερώσουμε το επενδυτικό κοινό για τις χρήσιμες πληροφορίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή μέσω της ΕΧΑΕ. Είναι δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία απέναντι στον επενδυτή και με αυτήν την πρωτοβουλία που αναλάβουμε μαζί με όλα τα μέλη μας κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες μέλη μας δεσμεύονται γι αυτό και είναι έτοιμες να βοηθήσουν στο μέγιστο δυνατό όλους τους πελάτες τους. Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους επενδυτές».

 

Διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του ΣΜΕΧΑ: 210 3844307.