Δήλωση του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη στο Reuters στις 14/12/2009

 Μετά την ανακοίνωση των μέτρων οικονομικής πολιτικής από τον Πρωθυπουργό κ. Γεώργιο Παπανδρέου, ο κ. Αλέξανδρος Μωραϊτάκης δήλωσε στο Reuters τα εξής:

“Άποψή μου είναι ότι οι Έλληνες είναι πιο έτοιμοι από ποτέ να στηρίξουν τα νέα μέτρα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις.

 

” Ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3 τοις εκατό του ΑΕΠ στην επόμενη τετραετία είναι αυτό που ζητάει η αγορά.

“Νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα συζητήσει με τους κοινωνικούς εταίρους πριν από την οριστικοποίηση των σχετικών νομοσχεδίων. Πολλές καλές ιδέες, συμπεριλαμβανομένης εκείνης για την επαγγελματική διαχείριση των συνταξιοδοτικών ταμείων. Η εφαρμογή θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό.

” Νομίζω ότι θα υπάρξει θετική απόκριση από τις αγορές καθώς ο  Παπανδρέου έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με τις αλλαγές. “

 

Η ακριβής δήλωση όπως δόθηκε στο Reuters έχει ως εξής:

   “My take is that Greeks are more ready than ever to support the new measures. It is a unique opportunity for reforms.

   “The target to cut the deficit to below 3 percent of GDP in four years is what the market wants.

   “I think it is positive that the government will hold talks with social partners before finalising the relevant bills. Lots of good ideas, including the one on professional management of pension funds. Implementation will be the big question mark.”

   “I think there will be a positive read by markets as Papandreou has shown he is determined to go ahead with changes.”