Ένας πραγματικά αναπτυξιακός νόμος

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 12/6/2011.

 


 

Η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένες εταιρείες μέσω κινήτρων προσέλκυσης διεθνών εισοδηματιών, ανώτατων στελεχών πολυεθνικών εταιρειών, εύπορων αλλοδαπών φυσικών προσώπων με ψήφιση νόμου που θα απαλλάσσει όλους τους κατοίκους Ελλάδος, Έλληνες και ξένους, από τα εισοδήματα που αποκτούν (προφανώς όχι όταν τα στέλνουν) ή κατέχουν εκτός Ελλάδος. Το ελληνικό Δημόσιο από την διαμονή και κατανάλωση θα κερδίσει ΦΠΑ 23% σε όλες τις εγχώριες καταναλώσεις, φόρο στην κατοικία και του γραφείου, απασχόληση εργαζομένων, ενίσχυση των καταθέσεων, επενδύσεις από την γνώση των τοπικών συνθηκών, φαγητά, εστιατόρια κ.τ.λ. Για τους ξένους να ζητηθεί να έχουν καταθέσεις σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον 250.000 ευρώ για να τους δοθεί η άδεια παραμονής. Ισχύει στην Μεγάλη Βρετανία τέτοιος νόμος, για αλλοδαπούς. Μάλιστα δίνουν και αγγλικά διαβατήρια αντί 5 εκ. λιρών, ενώ στην Ελλάδα τα δίδουμε δωρεάν χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια εάν οι αρμόδιοι λαμβάνουν «δώρο» για αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εύποροι διεθνείς πολίτες όπως ο Αμπράντοβιτς ξοδεύουν, επενδύουν, δραστηριοποιούνται διεθνώς, στο Λονδίνο και από το Λονδίνο. Ομοιάζει με τον Ν. 89/67 αλλά ισχύει και για φυσικά πρόσωπα. Ομοιάζει επίσης με τον νόμο περί διεθνών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.  Οι πλούσιοι αλλοδαποί θα είναι τουρίστες 12 μηνών ή τουλάχιστον 6 μηνών και μιας μέρας. Γιατί στα νησιά πανηγυρίζουν για λίγες μέρες επίσκεψης του Αμπράμοβιτς, ενώ θα μπορούσαν να τον έχουν 12 μήνες; Οι τουρίστες ολίγων ημερών πληρώνουν φόρους; Ασφαλώς όχι. Γιατί λοιπόν να πληρώνουν οι τουρίστες 12 μηνών; Στην Ελλάδα αυτός ο νόμος ισχύει στη πράξη αλλά όχι επίσημα. Ακόμη και οι ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, χρησιμοποιούν μια ενδιάμεση εταιρεία συμμετοχών στην Κύπρο και αφήνουν εκεί κεφάλαια και σημαντικά κέρδη. Επειδή όμως ο επίσημος νόμος το απαγορεύει, αφού στην Ελλάδα φορολογείται ο κάτοικος για όλα τα διεθνή και εγχώρια εισοδήματα, οι νομοταγείς Κροίσοι δεν έρχονται για να μην έχουν προβλήματα, αφού είχαν αυτές τις ευκαιρίες στο Λονδίνο. Ο Μ.Σουμάχερ με 100 εκατομμύρια ετήσια εισοδήματα πληρώνει με η φορολογική διαπραγμάτευση ετήσιο φόρο 700.000. Οι εύποροι προσκομίζουν όμως επιστολή τραπέζης ότι έχουν τα χρήματα να ζήσουν εκεί. Το ίδιο γίνεται και σε άλλα μέρη. Σκεφτείτε με ένα τέτοιο νόμο τι πολλαπλασιαστικά οφέλη θα είχε η Ελλάδα. Πρόσθετοι λόγοι υπέρ της χώρας μας όπως το κλίμα, τα νησιά, τα σκάφη, ο θαλάσσιος τουρισμός θα συντελέσουν ώστε να ακμάσουμε οικονομικά και πολιτιστικά.