ΕΤF’S που επενδύουν σε εμπορεύματα και χρυσό

Σήμερα αναρτώνται από το ΣΜΕΧΑ 4 ΕΤF’S (ΔΑΚ). Όσον αφορά γενικά στα εμπορεύματα επιλέγουμε το GCC, ενώ για το χρυσό επιλέγουμε τρία ETF’S (ΔΑΚ), δύο που επενδύουν μέσω της διακράτησης φυσικής ποσότητας χρυσού (IAU) και (GLD) και ένα που επενδύσει άμεσα στο χρυσό μέσω της αγοράς Σ.Μ.Ε. (futures). Για τα εμπορεύματα γενικά επικρατεί η θεώρηση ότι η τιμή των εμπορευμάτων αυξάνεται με την άνοδο του πληθωρισμού. Θεωρώντας, ότι θα συνεχιστεί να υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για εμπορεύματα από τις αναδυόμενες αγορές, οι ΗΠΑ θα ‘τυπώνουν’ χρήμα και το δολάριο θα υποτιμάται, το πλέον προφανές είναι ότι ο σύνδυασμός πληθωρισμού, υποτιμημένου δολαρίου και αυξανόμενης ζήτησης από τις αναδυόμενες αγορές, θα οδηγήσει τα εμπορεύματα σε ακόμα μεγαλύτερη άνοδο τα επόμενα 1-7 έτη. Με βάση το σκεπτικό αυτό, επιλέξαμε το GCC. Όσον αφορά στο χρυσό, αρκεί να αναφέρουμε ότι η κατοχή χρυσού αποτελεί πλήρη αντιστάθμιση σε περιόδους έντονων αναταραχών και αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων, γιατί απλά, ο χρυσός σε αντίθεση με τα νομίσματα, δεν βρίσκεται στο ‘έλεος’ οποιασδήποτε κυβερνητικής πολιτικής και ακόμα και σε έντονες πληθωριστικές πιέσεις, διατηρεί υψηλή αγοραστική δύναμη. Για αυτό άλλωστε αποτελεί και το απόλυτο επενδυτικό καταφύγιο (safe-haven).

DGL: Το DGL (NYSE:DGL), είναι ένα ETF που αποτελεί την αποκλειστική επενδυτική επιλογή για εκείνους τους επενδυτές, που δεν θέλουν να επιλέξουν ένα ETF που επενδύει στο χρυσό, μέσω της διακράτησης φυσικής ποσότητας χρυσού, αλλά μέσω της χρήσης Σ.Μ.Ε.(futures). Ελκυστικό, για εκείνους που θέλουν να τοποθετηθούν άμεσα ‘κερδοσκοπικά’, απέναντι στο χρυσό.

GLD: To GLD (NYSE:GLD) είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα επενδυτική επιλογή, διότι προσφέρει στους επενδυτές την απόδοση της τιμής του χρυσού spot, μείον φυσικά τα διοικητικά έξοδα και τα έξοδα διαχείρισης. Το GLD απλά διακρατά την φυσική ποσότητα του χρυσού χωρίς να τοποθετείται μέσω ΣΜΕ.

ΙΑU: Τo IAU (NYSE:IAU) έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το GLD, ήτοι απλά διακρατά την φυσική ποσότητα του χρυσού χωρίς να τοποθετείται μέσω ΣΜΕ. Οι διαφορές με το GLD είναι (α) Κάθε μετοχή του IAU αντιπροσωπεύει το 1/100 της ουγγιάς χρυσού (σε σχέση με το 1/10 του GLD) (β) Το IAU είναι φθηνότερο, έχοντας έξοδα μόλις 0,25%, σε αντίθεση με το GLD, που έχει έξοδα διαχείρισης 0,40% (γ) Το IAU έχει 10 φορές λιγότερα επενδεδυμένα κεφάλαια, ήτοι υψηλότερα μεταφορικά κόστη και μικρότερη εμπορευσιμότητα. Συγκεκριμένα, το IAU έχει 6,5 δις$ συνολικά κεφάλαια, ενώ το GLD έχει 57,1 δις$.

GCC: Το GCC (NYSE:GCC) αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επιλογές μας, όσον αφορά στα ETF’S που επενδύουν σε εμπορεύματα. Παρέχει πλήρη έκθεση σε ευρεία γκάμα 17 εμπορευμάτων, επενδύοντας ισοδύναμα σε εμπορεύματα ενέργειας, πολύτιμα μέταλλα, βιομηχανικά μέταλλα και αγροτικά προϊόντα. Το προτείνουμε έναντι των κύριων ανταγωνιστικών του, ήτοι τα (DJP, GSG), με εξαίρεση το DBC που όμως το έχουμε αναλύσει στο παρελθόν.