Αμοιβαία Κεφάλαια στο ταμπλό

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 24/1/2010

 

 

Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν την απόδοση χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλων υποκείμενων αξιών (ομολόγων, εμπορευμάτων, δεικτών κτλ.) και διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι μετοχές.

 

Μπορεί ο επενδυτής να επενδύσει σε ETFs αγοράζοντας ή πουλώντας μερίδια (ακόμα και ένα) μέσω της χρηματιστηριακής του εταιρίας.

 

Η επένδυση σε ETFs (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) επιτρέπει την εκμετάλλευση διεθνών τάσεων στις αγορές μετοχών, εμπορευμάτων, ομολόγων, νομισμάτων, χωρίς την ανάγκη στροφής στην αγορά παραγώγων. Ένα ETF που ακολουθεί την πορεία ενός διεθνούς δείκτη, όπως για παράδειγμα το QQQQ που ακολουθεί την πορεία του Nasdaq, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για trading σε όλους τους επενδυτικούς ορίζοντες, ακόμη και στους πολυετείς. Υπάρχουν, όμως και ETFs με μόχλευση, τα οποία κερδίζουν διπλά και τριπλά όταν η αγορά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά και χάνουν διπλά και τριπλά στην αντίθετη περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν συζήτησης με επαγγελματία της αγοράς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας.

 

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί πως τα ETFs είναι μια ιδανική κατηγορία επένδυσης και ένας επενδυτής μπορεί να τοποθετήσει τα χρήματά του στις μεγαλύτερες και τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου και στις μεγαλύτερες και αποδοτικότερες εταιρίες παγκοσμίως. Επίσης μπορεί να επιλέξει την επένδυσή του μέσα από ένα μεγάλο φάσμα επενδυτικών προϊόντων και οικονομικών κλάδων, μερικοί από τους οποίους προσφέρουν διαχρονικά σημαντικές αποδόσεις και όλα αυτά μέσα από τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος που αναλαμβάνει.

 

Παρακάτω βλέπουμε την απόδοση, για το 2009, των ETF της Ρωσίας, του κλάδου τεχνολογίας (ΗΠΑ), του κλάδου υγείας (ΗΠΑ), της Βραζιλίας, του χρυσού, του πετρελαίου και τη σύγκριση των αποδόσεών τους με το Γενικό Δείκτη (ΧΑ) αλλά και με το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό δείκτη, τον S&P500.

 

ETF

Απόδοση % (31/12/2008 – 31/12/2009)

Ρωσία (RSX)

139,24 %

Τεχνολογία (ROM)

146,35%

Βραζιλία (EWZ)

121,99%

Πετρέλαιο (OIS)

110,22%

Ινδία (PIN)

79,52%

Χρυσός (GLD)

24,03%

Υγεία (PTH)

20,94%

Γενικός Δείκτης ($ATG)

22,43%

S&P500 ($SPX)

23,45%

 

 

Ο κάτοχος μεριδίων ETF λαμβάνει τα μερίσματα που του αναλογούν ετησίως. Ο επενδυτής γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε πόσες και ποιες μετοχές αντιστοιχούν τα μερίδια που κατέχει, γνωρίζει συνεπώς και τι μερίσματα του αναλογούν.

 

Είναι προφανές ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι περασμένες αποδόσεις δεν μπορούν να επαναληφθούν και να αποτελέσουν κατεύθυνση για το μέλλον.