Βρείτε την σπατάλη και μειώστε την!

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News 21/11/2010.