ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Ένας τρόπος για να αυξηθεί η αποταμίευση και η εγχώρια ζήτηση

Από τον κ. Παναγιώτη Χριστόπουλο, Ταμία Δ.Σ. ΣΜΕΧΑ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΡΑΞ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ

 

Πριν περίπου μια 10ετία όλες οι εκδόσεις ομολόγων ή εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου άρχισαν να αγοράζονται σχεδόν αποκλειστικά από τις Τράπεζες εγχώριες ή ξένες.

Η δυνατότητα πρόσβασης των εγχώριων φυσικών προσώπων αν δεν έχει αποκλεισθεί, μειώθηκε δραματικά.

 

Την διαφορά του spread καρπώθηκαν έτσι οι Τράπεζες. Βελτίωσαν θεαματικά τα αποτελέσματά τους, μοίρασαν υψηλά bonus και μερίσματα, τα οποία όταν καταναλώθηκαν, αυτό έγινε κυρίως στο εξωτερικό, διότι οι δικαιούχοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού είτε εγχώριοι που συνηθίζουν να κάνουν τις διακοπές και τα ψώνια τους εκτός χώρας. 

Είναι πλέον ανάγκη να ξεκινήσει η έκδοση εντόκων γραμματίων άμεσα και για το σκοπό αυτό η παρακάτω πρόταση είναι εφικτή και δεν διαταράσσει το καταθετικό status παρά το ότι δημιουργεί προϋποθέσεις σταδιακά να ωφελούνται εγχώριοι επενδυτές.

 

Ειδικότερα οι εκδόσεις αυτές:

  1. Δεν πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια, θα πρέπει τα γραμμάτια να λήγουν από ένα έως πέντε χρόνια.
  2. Πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη περιοδικότητα π.χ. την πρώτη εργάσιμη κάθε ημερολογιακού διμήνου-τριμήνου-τετραμήνου.
  3. Πρέπει να έχουν μικρή μονάδα διαπραγμάτευσης π.χ. € 5.000.
  4. Πρέπει να διαπραγματεύονται μόνο στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τα γραμμάτια αυτά να μπορούν να μπουν στην Μερίδα του κάθε επενδυτή στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως γίνεται σήμερα με τις Μετοχές.
  5. Δεν πρέπει να διαπραγματεύονται στην ΗΔΑΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος γιατί η ΗΔΑΤ είναι μια αγορά μόνο για Τράπεζες «ΧΟΝΔΡΙΚΗ».

 

Επίσης:

  • Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ειδικούς διαπραγματευτές όπως υπάρχει σήμερα στις μετοχές και στα παράγωγα.
  • Να αποφευχθούν χαρακτηρισμοί τύπου «Λαϊκά Ομόλογα»
  • Να δοθούν στο κοινό απευθείας με δημόσια εγγραφή.
  • Η τιμή στην οποία τα γραμμάτια θα διατεθούν να είναι ίδια με την ονομαστική αξία τους.
  • Σε περίπτωση υπερκάλυψης πρέπει να έχουν προτεραιότητα τα μικρότερα ποσά.

Παράδειγμα: Με βάση τα τρέχοντα επιτόκια καταθέσεων στις Τράπεζες και επενδύσεων σε ομόλογα του Δημοσίου η διαφορά αποφέρει για ύψος 10 δις € περισσότερα από 250 εκ. € ετησίως, σε πλεονάζων εισόδημα σε πάρα-πάρα πολλά φυσικά πρόσωπα.