Δεν είμαστε υποδεέστεροι των ξένων

Συνέντευξη Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην ΑΞΙΑ στις 31/7/2010