Διερεύνηση νομικών ενεργειών κατά ΤτΕ-ΕΧΑΕ

 

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της 5/3/2008 να εξετάσει τη δυνατότητα συντονισμού κοινών νομικών ενεργειών (αγωγών) των μελών του ΣΜΕΧΑ εναντίον της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΕΧΑΕ για ζημίες και δυσφήμιση που υφίστανται τα μέλη, οι επενδυτές – πελάτες τους και η αγορά στο σύνολό της από τις συνέπειες της μη λειτουργίας και της συνεπακόλουθης απαξίωσης της αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008