Επείγοντα μέτρα για τόνωση της ζήτησης της αγοράς

Συνέντευξη κ.  Παναγιώτη Χριστόπουλου, Ταμία ΣΜΕΧΑ & Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΡΑΞ Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ στις 21/8/2010.