Επιστολή ΣΜΕΧΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών

Η από 30/3/2010 επιστολή του ΣΜΕΧΑ στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο.