Η από 30/3/2010 επιστολή του ΣΜΕΧΑ στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο.

Η από 29/3/2010 επιστολή του ΣΜΕΧΑ προς όλα τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο.

 

Η από 12/6/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απόψεις των φορέων ως προς την εναρμόνιση των νόμων περί διακράτησης και διακανονισμού αξιών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά).

Η από 8/4/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την αναθέωρηση  της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.

Η από 9/1/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της CESR για παροχή στοιχείων ως προς την επίδραση της MIFID στη λειτουργία των δευτερογενών αγορών. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά).

Η από 15/9/2008 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας MIFID καθώς και των εκτελεστικών αυτής μέτρων. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Η από 14/2/2007 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στη διαβούλευση της CESR για τις αντιπαροχές υπό το πρίσμα της MIFID.  (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Η από 4/4/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στη 2η διαβούλευση της CESR επί του σχεδίου της τεχνικής συμβουλής της για πιθανά εκτελεστικά μέτρα εφαρμογής της MIFID. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Η από 18/2/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στην διαβούλευση που διεξήγαγε η CESR επί πιθανών εκτελεστικών μέτρων της MIFID σχετικά με τις συμβάσεις των επαγγελματιών πελατών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Η από 21/1/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στην 1η διαβούλευση της CESR επί πιθανών εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής της MIFID – 2η Δέσμη εντολών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)