Εργαλεία για την ανάπτυξη

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 23/1/2010.

 

 

Ο ρόλος του ΕΒΕΑ (και όλων των Επιμελητηρίων) θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αποτελέσει για το υπουργείο οικονομικών τη  βασική πηγή προτάσεων για την επίλυση της κρίσης, αλλά και για τα μέλη του τον βασικό συνεργάτη. Όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει με την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων που διαθέτει σήμερα και όχι με ένα μέρος αυτών. Πρέπει και η διοικούσα επιτροπή να συνεργαστεί με πολλά άξια μέλη του που έχουν και τις κατάλληλε γνώσεις και τη θέληση να προσφέρουν. Η οικονομική του αυτάρκεια και ευρωστία πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης με τον καλύτερο τρόπο. Τo EBEA δεν θα πρέπει να μείνει μόνο στην παροχή μερικών ή «ξύλινων» συμβουλών προς την Κυβέρνηση. Αν περιοριστεί σε αυτό τότε θα μπορούσε να γίνει μία σημαντική μείωση στο ύψος των συνδρομών που υποχρεωτικά πληρώνουν τα μέλη του κάθε χρόνο ή ακόμα και να γίνει προαιρετική η συνδρομή. Έτσι θα ανακουφιστούν έστω και κατά το ύψος της συνδρομής χιλιάδες μέλη σε μία περίοδο που η έλλειψη ρευστότητας κυριαρχεί. Όμως θεωρώ πως αν το ΕΒΕΑ προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει τόσο στην εκάστοτε κυβέρνηση όσο και στα μέλη του η συνδρομή θα έχει λόγο ύπαρξης. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι σημαντικά και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της περιουσίας του θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί για παράδειγμα η δημιουργία συνεδριακού κέντρου κατά τα πρότυπα του επιμελητηρίου του Παρισιού ή η χρονίζουσα επί χρόνια ανακατασκευή του κτιρίου που κατέχει το ΕΒΕΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Επίσης σημαντικό για το μέλλον των μελών του επιμελητηρίου είναι και η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου το οποίο πρέπει να λειτουργήσει μέσω του ΕΒΕΑ. Θα απλοποιούσε τις διαδικασίες, μειώνοντας παράλληλα αισθητά τη γραφειοκρατία, ενώ από τη βάση που θα φτιαχνόταν σταδιακά θα μπορούσαν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες τα μέλη του επιμελητηρίου.  Ένα παράδειγμα είναι η προστασία των συναλλασσόμενων, αφού θα υπήρχε βάση δεδομένων με τους ισολογισμούς όλων των μελών. Η έρευνα και ανάλυση των στοιχείων θα βοηθούσε επίσης στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Οφείλουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή πηγή και το ΕΒΕΑ σήμερα μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Πρέπει όλοι μας και πρωτίστως η κυβέρνηση να δείξουμε την απαραίτητη θέληση. Τα εργαλεία υπάρχουν. Χρειάζεται μόνο να τα πάρουμε στα χέρια μας και να τα αξιοποιήσουμε. Έτσι θα γίνουμε πιο χρήσιμοι και θα βελτιώσουμε την παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.