Ευρωπαϊκή Επιτροπή: αίτημα για απόψεις φορέων ως προς την εναρμόνιση των νόμων περί διακράτησης και διακανονισμού αξιών

Η από 12/6/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απόψεις των φορέων ως προς την εναρμόνιση των νόμων περί διακράτησης και διακανονισμού αξιών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά).