Η ελληνική προστιθέμενη αξία

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 8/8/2010.

 

 


Η Κυβέρνηση σύντομα θα επιλέξει τους συμβούλους που θα αποτιμήσουν τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία των Τραπεζών και ΔΕΚΟ. Για μια σειρά λόγων, τεχνοκρατικών και πολιτικών, η κοινοπραξία εγχώριων χρηματιστηριακών μελών του ΣΜΕΧΑ -που δημιουργήθηκε για να μπορέσει να αποτελέσει τον έναν εκ των συμβούλων του κράτους- είναι απαραίτητη ως Έλληνες σύμβουλοι στην Ελληνική Κυβέρνηση. Δεν έχει συγκρούσεις συμφερόντων. Εάν δεν υπήρχαν έπρεπε να εφευρεθούν, να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν με υπουργική πρωτοβουλία. Εύχομαι αυτό να κατανοηθεί έγκαιρα. Αν ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί που έκαναν στο παρελθόν δηλώσεις κατά των ξένων οίκων, επιθυμούν να είναι συνεπείς με όσα είχαν πει οφείλουν να επιλέξουν και την κοινοπραξία ανεξάρτητων εταιρειών του ΣΜΕΧΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί επέλεξαν μόνο αυτούς που κατηγορούσαν ή να πουν ποιοι ήταν οι «καλοί» και ποιοι οι «κακοί» οίκοι. Οι Έλληνες πιστοποιημένοι αναλυτές και σύμβουλοι πάντως επειδή είναι φορολογούμενοι πολίτες και θα συνεχίσουν να ζουν στην Ελλάδα με τα παιδιά τους έχουν κάθε λόγο να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο η Κυβέρνηση την περιουσία του Δημοσίου.

Τα μέλη του ΣΜΕΧΑ σε καμία περίπτωση δεν είναι υποδεέστερα των οίκων του εξωτερικού. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας, ισάξιας και σε πολλές περιπτώσεις καλύτερης ποιοτικά των ξένων οίκων, ενώ πληρώνουν φόρους (45% επί των κερδών) και ασφαλιστικές εισφορές (44% επί των μισθών) στην Ελλάδα σε αντίθεση με τους ξένους οίκους που δεν αφήνουν τίποτα αντισταθμιστικό στη χώρα. Ωστόσο, κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν το Ελληνικό έργο για λόγους Ανταγωνισμού ή/και του ίδιου συμφέροντος. Στο παρελθόν κατάφεραν παράνομα να αποκλείσουν τις ΑΧΕΠΕΥ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και την πώληση μετοχών σε ξένους πελάτες. Σήμερα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να αποδειχθεί για μία ακόμα φορά ότι δεν διαφέρουν από τους ξένους οίκους και για την Κυβέρνηση να δείξει την συνέπειά της, καθώς επίσης και να δείξει εάν εμπιστεύεται τους Έλληνες που ορισμένες φορές νιώθουν ξένοι στον τόπο τους. Η Κυβέρνηση κάνει τόσες προσπάθειες να φέρει έσοδα στη χώρα με το invest in Greece, τον τουρισμό, την ναυτιλία κλπ και την ίδια ώρα στέλνει  συνάλλαγμα στο εξωτερικό για ισοδύναμες ή/και χειρότερες υπηρεσίες σε σχέση με τις εγχώριες! Εάν συνεχιστεί η μονομερής εκτίμηση σε κάθε τι το ξενικό και δεν αποδοθεί από την κυβέρνηση, όπου είναι εφικτό όπως τώρα, αξία και αναγνώριση στην Ελληνική προστιθέμενη αξία κανένα μνημόνιο δεν θα μας σώσει.