Η επιλογή των άξιων στελεχών στο Δημόσιο

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 13/12/2009

 

Από τις πρώτες ημέρες μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα αξιοκρατίας στην κοινωνία. Η ανοικτή διαδικασία επιλογής ανώτερων και ανώτατων λειτουργών στο δημόσιο τομέα έχει ένα σημαντικό συμβολισμό: για πρώτη φορά, τα κορυφαία στελέχη αναζητούνται από την κοινωνία, όχι από το στενό κύκλο του κομματικού μηχανισμού.

 

Με όλες τις αδυναμίες μιας νέας προσπάθειας, με καινοτομικά στοιχεία για τα ελληνικά δεδομένα, η ανοικτή διαδικασία επιλογής στελεχών αναμφίβολα αποτελεί το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό βήμα σε μια μακρά και δύσκολη πορεία απαλλαγής των θεσμών της χώρας από την κυριαρχία των πελατειακών σχέσεων, του κομματισμού και της αδιαφάνειας.

Από τις επιλογές στελεχών ως τώρα, γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση σταθμίζει με μεγάλη βαρύτητα στη διαδικασία της επιλογής στελεχών τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων. Στη σύγχρονη Οικονομία της Γνώσης, αυτός ο προσανατολισμός δεν είναι καθόλου άστοχος.

 

Πέραν των ακαδημαϊκών προσόντων, ιδιαίτερη αξία έχει όμως και η αξιολόγηση των προσόντων που έχουν κατακτηθεί από την επαγγελματική εμπειρία. Για παράδειγμα, το ανώτερο στελεχικό δυναμικό των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διαθέτει όχι μόνο επαρκή επιστημονική γνώση σε χρηματοοικονομικά θέματα, αλλά και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, την οποία αντλεί από επαγγελματική εμπειρία και πιστοποιείται με αυστηρές, απολύτως αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, η διοικητική εμπειρία των στελεχών του τομέα μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κατευθύνουν σε καθημερινή βάση ομάδες εξειδικευμένων επαγγελματιών και τα αποτελέσματα της συλλογικής προσπάθειας κρίνονται με μεγάλη αυστηρότητα από την αγορά, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες.

 

Οι πιστοποιήσεις που λαμβάνουν τα εξειδικευμένα στελέχη των εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με διαδικασίες που ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το νόμο, αποτελούν ίσως την αυστηρότερη διαδικασία κρίσης επαγγελματιών που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

 

Για παράδειγμα, ένας επενδυτικός σύμβουλος χρειάζεται έξι μήνες εμπειρίας για να μετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ ένας διαχειριστής και αναλυτής αγορών, ακόμη και αν έχει μεταπτυχιακό τίτλο (master ή/και PHD) χρειάζεται τουλάχιστον 12 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας για να δώσει εξετάσεις και να λάβει πιστοποίηση.

 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της ανοικτής διαδικασίας επιλογής στελεχών, θα ήταν επωφελές για το δημόσιο τομέα, να αξιολογηθούν με ιδιαίτερη προσοχή και τα βιογραφικά των στελεχών του χρηματιστηριακού χώρου, όπως και κάθε άλλου επαγγελματικού χώρου με ανάλογο πλαίσιο πιστοποίησης των επαγγελματιών. Ιδιαίτερα στη διοίκηση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών που ελέγχονται από το Δημόσιο, καθώς και σε θέσεις σε υπηρεσίες και αρχές με οικονομικό αντικείμενο, η γνώση και εμπειρία των στελεχών του κλάδου θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά χρήσιμη.