Η παιδεία μοχλός ανάπτυξης μοχλός

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 16/10/2011.

 


Όλα τα υπουργεία οφείλουν να αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν φορείς και υπηρεσίες που βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα τους, αλλά ελάχιστοι υπουργοί ξεχωρίζουν μέσω των προτάσεών τους για σημαντικές πλευρές ανάπτυξης. Όμως και όταν υπάρχουν χρήσιμες προτάσεις που υιοθετούνται και ψηφίζονται αυτές δεν εφαρμόζονται.  

Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από την περίοδο που η κυβέρνηση προσπαθούσε υπό την πίεση της τρόικας να κόψει περαιτέρω τα κονδύλια των υπουργείων. Η περιστολή των δαπανών, αν και εύκολη υπόθεση θεωρητικά για όσους έχουν διοικήσει επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, δεν φέρνει αποτελέσματα στο Δημόσιο τομέα, αφού το πολιτικό κόστος, η εξυπηρέτηση ομάδων, η αποκτηθείσα δυναμική των εξόδων, η αντίληψη ορισμένων Υπουργών ότι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα κ.α. δεν το επιτρέπει. Γι΄ αυτό και η κυβέρνηση καταφεύγει διαρκώς στη γνωστή λύση, την επιβολή νέων φόρων που προκαλούν ύφεση. Κανείς όμως δεν έχει καταθέσει νόμο που να φέρνει ξένα κεφάλαια και έσοδα στη χώρα. Προσωπικά θεωρώ πως το μέλλον της χώρας είναι οι υπηρεσίες, αφού δεν έχουμε βιομηχανία και πρώτες ύλες. Αυτές πρέπει να αξιοποιήσουμε, σε αυτές να στηριχθούμε και αυτές πρέπει να προωθήσουμε, αν θέλουμε να δούμε ξανά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Προτείνω την άμεση εφαρμογή του άρθρου 44 του νόμου για την παιδεία που πρόσφατα ψήφισε η Βουλή. Το άρθρο προβλέπει διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα. Ας αποδείξουν τα πανεπιστήμια και οι καθηγητές τους έμπρακτα τις ικανότητες τους. Μπορούν δηλαδή να δημιουργηθούν αγγλόφωνα τμήματα και να προσελκύσουν αλλοδαπούς φοιτητές. Υπάρχουν θέματα σπουδών που θεωρείται ότι είμαστε μεταξύ των πρώτων, όπως μεταξύ πολλών άλλων:

α) Ναυτιλιακά (πάσης μορφής, π.χ. πλοιάρχων, μηχανικών ή υπαλλήλων γραφείου), β) Μακροοικονομικά/νομισματικά, γ) κλασσικές σπουδές, δ) τουριστικές, ε) βαλκανικών σπουδών, στ) αρχαιολογικών, ζ) αρχιτεκτονικής, η) ιχθυοκαλλιέργειας, θ) χρηματοοικονομικές, ι) case study στα μακροοικονομικά/νομισματικά ,ια) βυζαντινές σπουδές, ιβ) ωκεανογραφικές σπουδές, ιγ) σεισμογραφικές, ιδ) ιατρικές.

Η χώρα έχει κορυφαίους καθηγητές, οι οποίοι συχνά αναλαμβάνουν και κυβερνητικές θέσεις. Έλαβαν μάλιστα μέσω ερευνητικών προγραμμάτων εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να μάθουμε τα αποτελέσματα. Προκαλεί επίσης μεγάλη εντύπωση γιατί ο ΣΕΒ και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ανέθεσαν στην McKinsey την μελέτη για έξοδο της χώρας από την κρίση και δεν την ανέθεσαν σε κάποιο πανεπιστήμιο ή σε μία ομάδα καθηγητών από διάφορα πανεπιστήμια. Πρέπει η πανεπιστημιακή κοινότητα να βγει μπροστά σε αυτήν την κρίση και με προτάσεις και άμεσες πρακτικές ενέργειες να βελτιώσει την ποιότητα σπουδών, τα έσοδα των πανεπιστημίων και την ανάπτυξη του τόπου.