Μαθητεία με σαφείς κανόνες

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στη Real News, 27/6/2010.

 


 

Η χρησιμότητα της μαθητείας αν και σήμερα αναγνωρίζεται από πολλούς, θεωρείται παράλληλα μία πολύ παρεξηγημένη μορφή απασχόλησης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που τη χαρακτηρίζουν «σκλαβιά» ή και «εκμετάλλευση», αν και σε πολλούς κλάδους είναι υποχρεωτική. Για παράδειγμα αναφέρω τη μαθητεία που γίνεται υποχρεωτικά σε γιατρούς, δικηγόρους και δημοσιογράφους. Όσοι έχουν αποκτήσει εμπειρία μέσω μαθητείας γνωρίζουν πως έχουν ένα δυνατό όπλο στα χέρια τους. Την προϋπηρεσία, που σήμερα βάζουν ως προϋπόθεση οι περισσότεροι που αναζητούν στελέχη για την επιχείρησή τους. Παλαιότερα τα πανεπιστήμια πρόσφεραν στους καλύτερους φοιτητές τη δυνατότητα να εργαστούν για έξι μήνες σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Έτσι οι φοιτητές πριν ακόμα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους είχαν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και κυρίως γνώριζαν αν το επάγγελμα που διάλεξαν τους ταιριάζει ή αν είχαν κάνει λάθος επιλογή. Ο χρηματιστηριακός χώρος είναι χώρος υψηλής πνευματικής εργασίας με υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι κατάλληλοι ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο αμοιβών. Όσοι πετυχαίνουν στο χώρο αυτό έχουν συγκεκριμένα προσόντα που συνδυάζουν α) άριστες θεωρητικές πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, β) εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία και γ) ικανότητα στις πωλήσεις. Ανεξαρτήτως των θεωρητικών γνώσεων  που έχουν οι απόφοιτοι πανεπιστημίων, στην πράξη φαίνεται πως δεν μπορούν όλοι να πετύχουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Γι΄αυτό και εκτός των άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να χορηγήσει πιστοποίηση ορίζει ότι πέραν των πανεπιστημιακών τίτλων χρειάζεται προϋπηρεσία 6-12 μηνών. Η μαθητεία μπορεί να συνδέσει το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, κάτι που σήμερα είναι ζητούμενο. Σύμφωνα και με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος η ανεργία των νέων δεν είναι αποτέλεσμα της έλλειψης θέσεων εργασίας αλλά κυρίως πρόβλημα μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας του ατόμου. Γι’ αυτό το υπουργείο Εργασίας οφείλει να αυξήσει το όριο ηλικίας της μαθητείας στα 35 έτη, διότι με τα σημερινά δεδομένα αποκλείονται οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι που έχουν εκπληρώσει για παράδειγμα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον η μαθητεία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει τουλάχιστον διετή διάρκεια. Στα δύο χρόνια επέρχεται η ωρίμανση του νέου στη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με διεθνείς δείκτες. Αναφορικά με την επιλογή ασφαλιστικού φορέα και του ύψους των αμοιβών θα πρέπει αυτά να υπόκεινται σε κοινή συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου. Η χρηματιστηριακή εργασία είναι επιχειρηματική και έχει διακυμάνσεις αμοιβών ανάλογα με την εποχή. Γι΄αυτό και προβλέπεται πολύ σωστά στο νόμο που αποτελεί πιστή εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας (MIFID) ο θεσμός του συνδεδεμένου αντιπρόσωπου, που αμείβεται επιχειρηματικά με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.