Να στηριχθούν και οι ιδιώτες

Άρθρο κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. Συνεγγυητικού, Πιστοποιημένου Αναλυτή & Συμβούλου Διεθνών και Ελληνικών Αγορών που δημοσιεύθηκε στην RealNews 4/3/2012.

 

 Το κράτος με διαδοχικές αποφάσεις, αποτέλεσμα των απαιτήσεων-διαβουλεύσεων με την τρόικα, δεν  βλάπτει τα συμφέροντα των τραπεζών. Όμως βλάπτει τα δίκαια συμφέροντα των φυσικών προσώπων, των ιδιωτών και πολλές φορές μετόχων των τραπεζών. Το κράτος με τις αποφάσεις του καλλιεργεί το αίσθημα της αδικίας στους πολίτες. Ενώ τα ομόλογα θα κουρευτούν, οι τράπεζες θα ενισχυθούν με ρευστότητα και παράλληλα θα αποκτήσουν και φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τους πολίτες δεν ισχύει το ίδιο. Το κράτος θα στηρίξει τις τράπεζες με ρευστότητα και ως αντάλλαγμα θα λάβει μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, αφήνοντας στις υπάρχουσες διοικήσεις τον έλεγχο. Οι πολίτες-μέτοχοι των τραπεζών θα ζημιωθούν ανεπανόρθωτα από την αύξηση του αριθμού των μετοχών, ενώ ήδη έχουν καταγράψει τεράστιες υποαξίες από την πτώση των τιμών, αποτέλεσμα της δημοσιονομικής εκτροπής της χώρας. Φυσικά και πιστεύω πως ορθά πράττει το κράτος και στηρίζει τις τράπεζες και πρέπει να το κάνει προκειμένου να κινηθεί ξανά η οικονομία. Όμως για τους πολίτες γιατί δεν λαμβάνει κάποια αντίστοιχη μέριμνα; Οι τράπεζες έχασαν χρήματα γιατί είχαν επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα. Στήριξαν τη χώρα, όμως οι πολιτικοί με τις αποφάσεις τους έβλαψαν τις τράπεζες. Ορθά τις στηρίζει, αλλά και οι μέτοχοι των τραπεζών έπραξαν ουσιαστικά το ίδιο και σήμερα θα υποστούν ζημία χωρίς να έχουν φταίξει. Μάλιστα δεν είναι δική τους ευθύνη η αγορά ομολόγων από τις τράπεζες σε ποσοστό πολλαπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων. Γιατί λοιπόν αυτοί δεν θα έχουν κάποιο όφελος; Γιατί δεν θα έχουν, για παράδειγμα, φορολογική ελάφρυνση όσοι έχουν μετοχές τραπεζών και έχουν ζημιωθεί; Γιατί να μη λάβουν οικονομική ενίσχυση αντίστοιχη του κουρέματος τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι ελληνικών ομολόγων;

Οι πολίτες έχουν επίσης μία ακόμη σημαντική επιβάρυνση, πάλι χωρίς να φταίνε. Οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών έδωσαν τη διαχείριση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βάσει νόμου επένδυσε υποχρεωτικά τα κεφάλαια αυτά σε ελληνικά ομόλογα.
Τώρα τα ομόλογα αυτά κουρεύονται, με αποτέλεσμα τη ζημία των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα, τα ομόλογα που κατέχει η Τράπεζα της Ελλάδος (που είναι μέλος του ευρωσυστήματος) δεν θα κουρευτούν, γιατί έχει την προστασία της ΕΚΤ, ενός από τα 3 μέλη της παντοδύναμης τρόικας, που δυστυχώς δεν βρίσκει απέναντί της Έλληνες πολιτικούς με γνώσεις, πείρα και επιχειρήματα. Αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί στις εκλογές με την κατάλληλη ψήφο των πολιτών. Με όλα τα παραπάνω δεν υπάρχει αίσθημα δικαίου και οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι οι τεράστιες θυσίες τους πιάνουν τόπο.

blog: alexandrosmoraitakis.blogspot.com

email: am@nuntius.gr