Οι θέσεις του ΣΜΕΧΑ για τιμές κλεισίματος-ωράριο

 

Η μέθοδος κλεισίματος των τιμών του ΧΑ και το ωράριο συναλλαγών απασχόλησαν τη σημερινή, έκτακτη συνεδρίαση της Διοίκησης του ΣΜΕΧΑ.

 

Το Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ συνελθόν εκτάκτως σήμερα 18/7/2008 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Ως προς την μέθοδο κλεισίματος των τιμών του Χ.Α. επιβεβαιώθηκε ότι η έως τώρα ακολουθούμενη δεν ήταν ορθή. Επιφυλάσσεται να μελετήσει την νέα μέθοδο που υιοθέτησε το Δ.Σ. του Χ.Α., που εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλύτερη. Το Δ.Σ. καλεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγξει αν υπήρξαν περιπτώσεις καταστρατήγησης του συστήματος κλεισίματος μέχρι σήμερα.

2. Ως προς το νέο ωράριο συναλλαγών, επιφυλάσσεται να μελετήσει την απόφαση του Χ.Α. και να επανέλθει με συγκεκριμένες βελτιωμένες προτάσεις δεδομένου ότι το νέο ωράριο θα ισχύσει από 29/9/2008.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2008