Φόρος στους “μικρούς”, τον αποφεύγουν οι….μεγαλόσχημοι!

 

Σε σχέση με τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΕΒ, ο ΣΜΕΧΑ έχει να παρατηρήσει ότι τον φόρο υπεραξίας τελικά θα κληθούν να πληρώσουν οι μικροί και μεσαίοι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν επενδυτικά σχήματα σε τρίτες χώρες, προς αποφυγή φορολόγησης, όπως για παράδειγμα το επενδυτικό σχήμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί στον Τύπο και δεν έχουν διαψευσθεί.

 

Είναι ευρέως γνωστό, άλλωστε, ότι τα τμήματα private banking των μεγάλων εγχώριων τραπεζών που εξυπηρετούν Έλληνες ιδιώτες πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, προτείνουν στους πελάτες τους την δημιουργία αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων.
Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα ανοίγματος λογαριασμών Ελλήνων επενδυτών, μεγάλης οικονομικής επιφάνειας σε φορολογικούς παραδείσους, Guernsey και Jersey και τους εξυπηρετούν από την Ελλάδα ή την Αγγλία, διότι η εγκατάστασή στους φορολογικούς αυτούς παραδείσους δεν είναι πραγματική (καθώς υπάρχει μόνο ένας διοικητικός υπεύθυνος χωρίς άλλους υπαλλήλους). Όλοι αυτοί δεν θα πληρώνουν φόρο υπεραξίας.

Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί επίσης η πραγματικότητα που έχει προκύψει από την 1η Νοεμβρίου 2007 με την ισχύ του νόμου 3606/07 (MiFiD).
Σύμφωνα με την MiFiD οι ελληνικές μετοχές μπορούν να διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή πλατφόρμα του κόσμου και οι συναλλαγές να γίνονται είτε στο όνομα του επενδυτή από τις Ελληνικές ΑΧΕΠΕΥ είτε στο όνομα τρίτων ή λογαριασμών omnibus. Οι λογαριασμοί τρίτων ή οι omnibus δεν θα πληρώνουν κανένα φόρο υπεραξίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Έλληνες, συνήθως μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, που θα ανοίξουν λογαριασμούς σε ξένες Τράπεζες ή ξένες ΑΧΕΠΕΥ θα κάνουν συναλλαγές και σε ελληνικές μετοχές εντός ή εκτός Χ.Α., χωρίς να πληρώνουν φόρο υπεραξίας. Είναι σαφές ότι με την νέα αυτή πραγματικότητα θα είναι αδύνατο ακόμη και να εντοπισθεί η όποια δημιουργούμενη υπεραξία.

Επίσης ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει προς όλους τους φορείς της αγοράς ότι ο φόρος υπεραξίας είναι ένας φόρος αντιαναπτυξιακός, την στιγμή που στη χώρα μας είναι απαραίτητες οι νέες επενδύσεις και λαμβανομένου υπόψη ότι η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Το μέτρο αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό αντικίνητρο για ξένες επενδύσεις μεταξύ των άλλων αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον γειτονικών χωρών-μελών της Ε.Ε., κλπ.

Ο ΣΜΕΧΑ, ο οποίος αντιπροσωπεύει και εξυπηρετεί 1.400.000 πελάτες των μελών του, που επενδύουν σε όλες τις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων και η Ένωση Εισηγμένων Εταιριών, στην οποία είναι μέλη όλες οι δυναμικές εταιρίες της Ελληνικής Οικονομίας που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους, που συμφώνησαν με το υπόμνημα της Επιτροπής του ΕΒΕΑ, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν συντεχνία ή ομάδα ή μεμονωμένη επιχείρηση. Το ίδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί συντεχνία η Επιτροπή του ΕΒΕΑ, του μεγαλύτερου Επιμελητηρίου της χώρας, που περιλαμβάνει 80.000 ενεργά μέλη.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2008