Οι υπουργοί να στηρίξουν Ελλάδα

Αρθρο του κ. Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στο Euro2day.gr στις 30/3/2011