“Για να σωθεί η Ελλάδα πρέπει να μειωθεί ο δημόσιος δανεισμός”

Συνέντευξη κ. Αλέξανδρου Σίνου, Γενικού Γραμματέα του ΣΜΕΧΑ & Διευθ/ντος Συμβούλου της SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ στην εφημερίδα ΙΣΟΤΙΜΙΑ στις 2/4/2011.