Περί φόρων στο μέρισμα και την υπεραξία

Άρθρο Αλέξανδρου Μωραϊτάκη, Προέδρου ΣΜΕΧΑ, Προέδρου NUNTIUS ΑΧΕΠΕΥ, Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ που δημοσιεύθηκε στην Real News, 28/2/2010.


 

Αν και τα μέτρα της Κυβέρνησης για το νέο φορολογικό καθεστώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση λόγω της δημοσιονομικής εκτροπής (2007-2009), υπάρχουν και στρεβλώσεις που θα προκαλέσουν αδικίες και δυσμενείς αναπτυξιακές εξελίξεις.

Αναφορικά με τον φόρο στα μερίσματα και στην υπεραξία από μετοχές είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβαρύνει μόνο τους Έλληνες επενδυτές και όχι τους ξένους, οι οποίοι  ελέγχουν το 50% της κεφαλαιοποίησης των ελληνικών εισηγμένων. Ειδικότερα για τον φόρο υπεραξίας δεν μπορεί πρακτικά να εφαρμοστεί. Δεν εφαρμόστηκε πότε παρά την ψήφιση του το 2008 διότι είναι τεχνικά ανεφάρμοστο να ισχύσει για όλους.

Από την άλλη ο φόρος 40% στα μερίσματα αν και φαίνεται μεγάλος, επειδή θα φορολογούνται μόνο με 24% τα μη διανεμόμενα κέρδη, τελικά θα είναι λιγότερο από το 30% έως 32,5% συνολικά, που προσωπικά, είχα εισηγηθεί λόγω της έκτακτης δημοσιονομικής εκτροπής να ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια και να τον καταβάλουν χωρίς διακρίσεις Έλληνες και ξένοι επενδυτές.

Η φορολόγηση των μερισμάτων όπως εξαγγέλθηκε δεν θα ισχύσει για τους ξένους επενδυτές αλλά και τους «μεγάλους» Έλληνες, οι οποίοι με κατάλληλα «επενδυτικά οχήματα» (εταιρίες, Α/Κ, τραπεζικοί λογαριασμοί omnibus, κ.τ.λ.) σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – εκτός offshore – στο Λουξεμβούργο, την Ελβετία και την Κύπρο θα λαμβάνουν πίσω τη διαφορά (15%).

Επίσης, δεν έχει προβλεφθεί ένα αφορολόγητο ποσό από μερίσματα για μικρομεσαίους επενδυτές, όπως για παράδειγμα ισχύει στη Γαλλία (50.000 ευρώ ετησίως) και υπήρχε στο παρελθόν στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε μετοχές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις καταθέσεις των οποίων οι τόκοι φορολογούνται με 10%. Η σχέση κινδύνου – απόδοσης θα είναι τώρα αντίστροφη από την κανονική. Προφανώς, γίνεται για λόγους σκοπιμότητας δηλαδή για να ενισχυθεί η ρευστότητα των τραπεζών και είναι ορθό μέτρο.

Σχετικά με τον φόρο υπεραξίας ή φόρο στα κέρδη από μετοχές, είναι  προτιμότερο για τα δημοσιονομικά της χώρας και για την αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να διατηρηθεί ο φόρος 0,15% επί των πωλήσεων που ισχύει σήμερα, τον οποίο πληρώνουν όλοι ανεξαιρέτως και φέρνει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Όμως εάν τελικά επιβληθεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν κάποιος χάνει αλγεβρικά όπως έγινε το 2008 -λόγω πτώσης των τιμών των μετοχών- για λόγους δικαιοσύνης η ζημία να μειώνει το συνολικό του εισόδημα. Τότε βέβαια θα μειώνονταν αντίστοιχα και φορολογητέα έσοδα του Δημοσίου, που δεν θα εξυπηρετούσε τα δημόσια έσοδα.

Η δικαιοσύνη όμως πρέπει να είναι αμφίδρομη και τυφλή για όλα τα μέρη.